Eduskuntavaalit lähestyvät

Kerran neljässä vuodessa käydään kamppailu puoluepaikoista ja siinä on hyvä olla sekä Kaskista että Suupohjaa vahvasti edustava henkilö esillä.

Vaalipäivät ovat lähempänä kuin mitä uskoisimme, nyt jos koskaan on herättävä ruususen unesta ja tehtävä päätös äänestämisestä. Vain äänestämällä voit vaikuttaa kotikuntasi asioihin valitsemasi edustajan kautta. Meillä kaskislaisilla ja suupohjalaisilla on erinomainen kansanedustajaehdokas SDP:n Kari Häggblom. Hänellä on vahva asiatietämys ja hän paneutuu meille suupohjalaisille ajankohtaisiin ja kipeisiin asioihin ja toimii sanansaattajana ja vaikuttajana eduskuntaan.

Näin ollen äänestämme Kari Häggblomia myös yli puoluerajojen, näin saamme tehokkaimmin vietyä edustajamme maaliin.

Suupohjalaiselle teollisuudelle elintärkeä on raideyhteyden säilyttäminen ja kunnossapito välillä Kaskinen - Seinäjoki, mistä rahtitavaraa voi kuljettaa maan eri kolkkiin ja etelän vientisatamiin, näin ollen myös Kaskisten syväsatama on hyödyksi teollisuudelle ja elinkeinoelämälle. Tästä hyötyvät samalla kaikki alueen kunnat ja yritykset.

Kari Häggblom toimii kokemuksellaan, tietotaidollaan ja kaksikielisenä varmasti tämän seudun tarpeiden ja kehittämisen eteenpäinviemiseksi tehokkaasti.

Vapaa tutkija J.K. Strömberg

ja T. Iivanainen, Kaskinen