Ei meidän näköpiiriin!

Kylläpäs ns. Nimby- ilmiö esittäytyi mitä selkeämmin Suupparin kirjoituksessa 10.6. ”Ei pitäisi olla”. Osa Siipyyn ja Skaftungin edustan huvilanomistajia oli ilmeisesti kyseessä.

Ei saisi rakentaa merituulivoimaloita heidän edessään olevalle merialueelle edes kauaksi merelle. Etäisyys rantaan olisi noista voimaloista esimerkiksi jopa 15 kilometriä – mahdollisesti jopa enemmänkin! On kuitenkin huvilanomistajien kannalta saanut rakentaa voimaloita Pakankylässä ja Metsälässä lähimmillään 650 metrin etäisyydelle ihmisten asunnoista! Huvilanomistajien kannalta katsoen on silloinkin rakennettu noin 13 km:n päähän heidän huviloistaan maalle Pakankylään ja Metsälään, mutta sillä ei ole ollut väliä, koska se ei ole vaikuttanut huvilakiinteistöjen arvoon alentavasti.

Kirjoituksessa jopa pidettiin hyvänä maalle rakennettuja voimaloita, koska ”maanomistajat saavat vuokratuloja”. On itsekkyys huipussaan!

Ilmeisesti saisi rakentaa myös Ruotsin rannikko täyteen, mutta ei Siipyyn ja Skaftungin edustalle edes kauaksi merelle. Jos noita voimaloita pitäisi jonnekin rakentaa, niin nimenomaan juuri merelle. Siellä ei ole lähellä asuvia ihmisiä. Silloin voidaan myös kaapelit vetää meren pohjassa suoraan Kristiinaan. Voimalinjojen vuoksi tuhotaan paljon metsiemme hiilinieluja, joista huvilanomistajien tulisi aikamme trendien mukaisesti olla huolissaan. Ihminen on luomakunnassa se arvokkain olento ja valitettavasti myös se itsekkäin.

Muun muassa lähiruokaa ja lähipalveluita on pitkään pidetty tavoitteellisena ihanteena, mutta ei lähisähköä. Helsingin edustalle noita voimaloita olisi pitänyt rakentaa alun alkaen. Ai niin, mutta sehän olisi laskenut sikäläisten kiinteistöjen arvoa.

Tuomo Kangas

Kaskinen