Eläkeläisköyhyys uuden hallituksen ykkösasia

Maassamme suurta huolta ja yhä laajemmalle leviävää puhetta aiheuttaa eläkeläisköyhyys. Uuden hallituksen on aidosti ryhdyttävä etsimään vaikuttavia keinoja pienituloisten eläkeläisten taloudellisen aseman parantamiseen. Tämän yhteiskunnallisen epäkohdan useat puolueet ovat vaalimainoksissaan luvanneet ottaa ohjelmaansa.

Merkittävässä osassa eläkeläisten toimeentulossa ovat myös palvelut, niiden saatavuus ja luonnollisesti hinta.

Tilastokeskuksen tuoreimman, maaliskuun alussa julkaistun tilaston mukaan pienituloisten lukumäärä maassamme vuonna 2017 oli 654 000 henkeä. Määrä oli noussut edellisestä vuodesta 31 000 hengellä. Sosioekonomisista ryhmistä lukumääräisesti eniten pienituloisia on eläkkeensaajien ryhmässä, jossa heitä oli 194 000

henkilöä. Tässä ryhmässä pienituloisten määrä oli vuoden aikana noussut 20 000 hengellä.

Pienituloisuus on Suomessa erittäin yleistä 75 vuotta täyttäneillä, joista enemmän kuin joka viides (21,6 %) kuului pienituloiseen kotitalouteen. Yksin asuva suomalainen on pienituloinen, jos hänen rahatulonsa jää alle 14 750 euron vuodessa eli noin 1 230 euroa kuukaudessa.

14.4.2019 valittiin eduskuntaan uudet edustajat ja heidän päätöksensä määräävät suunnan seuraavaksi neljävuotiskaudeksi. – Nyt kuluneet neljä vuotta ovat olleet vähävaraisten eläkkeensaajien kannalta todella ankeita aikoja.

Ilman indeksien leikkaamista ja jäädytyksiä niihin sidotut edut olisivat noin 3,3 prosenttia suuremmat. Esimerkiksi täyttä kansaneläkettä saavan kohdalla tämä tarkoittaa reilua 20 euroa kuukaudessa ja lähes 250 euroa koko vuoden aikana.

Lisäksi on sosiaali- ja terveysturvan asiakasmaksujen enimmäismääriä tällä kaudella nostettu 9,4 prosenttia vuonna 2015 ja huimat 27,5 prosenttia vuonna 2016.

Samaan aikaan on menneellä hallituskaudella työn verotusta kevennetty reilulla 1,5 miljardilla eurolla. Tehdyt toimet ovat olleet poliittisia arvovalintoja, jotka eivät todellakaan ole olleet sieltä oikeudenmukaisimmasta päästä.

Toivomme todella, että nyt eläkeläisten antamat äänet valitsemilleen kansanedustajille tuovat parannuksen ja ryhmät pitävät eläkeläisille antamansa lupaukset.

Tuulikki Iivanainen

Puheenjohtaja

Kaskisten eläkkeensaajat