Epäillyttävää bisnestä kaupunkimetsillä

Kristiinankaupungin tiemestari Niklas Brandtin tiivis yhteistyö närpiöläisen hakeyrittäjä Kim Norrgårdin kanssa on aiheuttanut viime vuosina paljon murhetta kaupungin asukkaille. Kaupungin omistamia metsäalueita tuhotaan virkistys- ja luontoarvoista piittaamatta. Esimerkiksi Leppäsalmen pururadan ympäristö on kuin pommituksen jäljiltä.

Nyt tuhotun Pormestarinniityn alueen Brandt oli myynyt Norrgårdille 1 500 euron kauppahinnalla (5 e/m3). Monet yrittivät turhaan kommunikoida Brandtin kanssa saadakseen tuhon estettyä.

5.11.2018 kirjoitin Brandtin lisäksi tekninen johtaja Ari-Johan Myllyniemelle sekä kaupunginjohtaja Mila Segervallille näin: ”Olen kuullut, että Borgmästarängenillä sijaitseva upea vanha metsä ollaan aikeissa raivata. Alue on luontoarvoiltaan erinomainen ja sellaisenaan täysin soveltuva esim. Metso-kohteeksi. Suojeltuna kaupunki saisi korvauksena koko puuston arvoa vastaavan summan. Kohteessa on paljon monimuotoisuutta edistävää lahoavaa puustoa. Maapohja on omt-tyyppinen. Paikassa on runsaasti kääpiä ja pohjantikan ruokailupuita. Alue toimii ekologisena käytävänä liito-oravareviirien välillä. Lehtopöllö pesi metsikössä viimeksi 2016. Alueen läpi kulkee polku ja sen virkistysarvot ovat kiistattomat. Millekään toimenpiteille alueella ei ole taloudellisia, virkistysarvollisia eikä myöskään ympäristönhoidollisia perusteita.”

En saanut vastausta.

21.11.2018 kirjoitin heille uudestaan: ”Ajattelin ehdottaa, että tehän voisitte ohjata sille hakeyrittäjälle vastaavan määrän puuta jostain muualta. Silloin teidän ei tarvitse yrittää purkaa sopimusta. Me voisimme sitten tehdä lintu- ja luonnonsuojeluyhdistysten nimissä esityksen Metso-alueen perustamisesta. Miltäs tämmönen kuulostais? Kaikki voittaa.”

En taaskaan saanut vastausta.

Nyt hiihtolomaviikon aikana joka ikinen kelo ja pitkälle maatunut lahopuu kääpineen käytiin repimässä hakkeeksi. Myös terveitä tukkikuusia kaadettiin moto-uran ”tieltä”. Jälki on sanoinkuvaamattoman rumaa. Kaikki suojeluarvot menetettiin.