Haluamme kaupungin ja kaskislaisten parasta

RKP Kaskisissa on pitkään ollut huolissaan Kaskisten vaikeasta taloudellisesta tilanteesta. Jo ennen edellisiä kunnallisvaaleja, koimme, että ei ole mahdollista toteuttaa suuria säästöjä, koska palvelut joita meillä on jäljellä, ovat suurelta osin lakisääteisiä. Useita yrityksiä saada suuryrityksiä Kaskisiin on tehty ja isoja summia on tähän satsattu, tuloksetta. Olemme tehneet alijäämäisiä tilinpäätöksiä useana vuotena, viimeisinä vuosina on jopa lainattu käyttötalouden menoihin. RKP ei nähnyt muuta vaihtoehtoa kuin aloittaa yhdistymisneuvottelut Närpiön kanssa. Koska SDP ja Perussuomalaiset protestoivat, kysyimme heiltä, miten heidän mielestään ratkaisisimme nämä taloudelliset ongelmat?

Ei vastausta.

Kun yhdistymisneuvottelut aloitettiin, perustettiin työryhmä joka työstäisi ehdotuksen, kuinka Kaskinen selviytyisi itsenäisenä. Ainoa ehdotus oli, että myydään satama. Vaikka ostaja löytyisi, tarkoittaa se myös 750 000 euron vuokratulojen vuosittaista menetystä. Toisin sanoen lainanotolla kolmannelta osapuolelta ostetaan aikaa, mutta samalla heikennetään talouden tasapainoa. Yhdistymisneuvottelujen aikana kysyimme usein valtuutetuilta, jotka olivat yhdistymistä vastaa, että kuinka me ratkaisemme ongelman?

Ei vastausta.

Kaupungin korkeimman virkamiehen on nautittava valtuuston luottamusta, mutta kaupunginjohtaja Minna Nikander valitsi tässä tapauksessa ottaa poliittisen kannanoton tässä erittäin latautuneessa kysymyksessä. Ne jotka osallistuivat kansanäänestykseen, äänestivät 55 % itsenäisen Kaskisen puolesta. Tähän tulokseen viitaten valitsi hän kantansa liitosta vastaan. Mutta 41 % äänesti liitoksen puolesta, ja jos RKP edustaa osaa tästä joukosta on luonnollista, että hän menettää meidän luottamuksen. Kysyimme Nikanderilta kuinka kaupunki selviää itsenäisenä?

Ei vastausta.

Meidät ovat äänestäjät valinneet tekemään sellaisia päätöksiä, jotka koemme kuntalaisten parhaaksi. Koimme parhaaksi neuvotella liittymisestä Närpiön kanssa kun meillä vielä oli jotain neuvoteltavaa. Saimme tulokseksi sopimuksen, jossa taattiin työpaikat kaikille kaupungin työntekijöille ja virkamiehille. Sopimusta kritisoitiin, että se ei ole juridisesti pitävä. Me kysyimme jälleen vastustajilta voivatko he taata samat ehdot itsenäisenä kuntana?

Ei vastausta.

Sopimus äänestettiin kumoon. Sopimusta ei enää ole ja olemme nyt vielä huonommassa taloudellisessa tilanteessa. Tilinpäätös 2019 osoittaa noin 1,5 miljoonan alijäämää. Kun meidän ylijäämä aikaisemmilta vuosilta on kulutettu loppuun (2 – 3 vuotta tällä tahdilla) olemme ns. kriisikunta lainakannalla, joka lähentelee vuosittaista liikevaihtoa. Me olemme taas kysyneet niiltä, jotka äänestivät kuntaliitosta vastaan, mitäs me nyt tehdään?

Ei vastausta.

Me koimme, että tilanne on niin akuutti, että ryhtyisimme uudelleen sopimusneuvotteluihin Närpiön kanssa, josko se edes on mahdollista ennen seuraavia kunnallisvaaleja. Siksi teimme aloitteen neuvottelujen aloittamisesta, sillä jos ajaudumme kriisikunnaksi, valtio ottaa ohjat käsiinsä ja neuvottelee puolestamme, silloin siirretään lähes kaikki palvelut Kaskisista muualle.

Lopulta saimme vastauksen. Mutta emme vastausta siihen, miten talous saadaan kuntoon.

Usea valtuutettu SDP:stä ja Perussuomalaisista selitti haastatteluissa ja lukijapalstoilla, että RKP ja Kokoomus eivät ymmärrä demokratiaa, että me jarrutamme ja että emme tee yhteistyötä. Meitä myös syytettiin raukkamaisuudesta, kun teimme aloitteen kaupunginjohtajan luottamuksesta. Juhani Holmin (sd.) mielestä meidän olisi pitänyt käydä keskusteluja Nikanderin kanssa. Minna Nikander asettui hiljattain haastateltavaksi Suupohjan Sanomissa, missä hän vakuutti, että aloite tuli hänelle täysin yllätyksenä. Tämä on yllättävää, koska keskustelu luottamuksesta hänen kanssaan on käyty jo tammikuussa 2020. Tämän keskustelun jälkeen saimme tietoomme, että Nikander oli suostunut palaveriin vain joidenkin puolueiden edustajien kanssa. Holm ei nähnyt tässä mitään epäselvää, mutta kaupunginjohtajan pitäisi tietää, että tällainen toiminta johtaa luottamuspulaan. Holm haluaa myös tietää, onko lisää syitä aloitteeseen. Sitä tietoa emme tule antamaan, koska haluamme, että Nikanderia kuullaan ennen kuin luottamusta arvioidaan.

Miten voimme tehdä yhteistyötä, kun teillä ei ole minkäänlaista ehdotusta mihin ottaa kantaa? Mitä asioita olemme jarruttaneet, kun mitään ei ole tullut äänestykseen? Kuinka voimme tehdä yhteistyötä, kun te syytätte joka tilanteessa meitä kaikista kaupungin ongelmista? Kuinka voimme luottaa kaupunginjohtajaan, joka huomautuksista huolimatta työskentelee vain puolen valtuuston kanssa? Kuinka voimme luottaa kaupunginjohtajaan, joka vastaa hänelle tehtyyn kysymykseen, miten Kaskinen selviytyy itsenäisenä, ” kunpa joku sen tietäisi”?

Onko teillä vastauksia?

Kaskisten RKP:n valtuustoryhmän jäsenet: Solveig Björklund, Johan Bärnlund, Mirja Högstrand, Aarno Lindholm, Carl-Gustav Mangs ja Catharina Skur