Hätäjarrutus Kaskisissa

Kaskisten kaupunginvaltuusto käsitteli ensimmäistä Fcg:n raportissa esitettyä talouden korjaustoimenpidettä.

Poistosuunnitelman muutoksella oli tarkoitus pidentää poistoaikoja, jolloin tilinpäätökseen kohdistuva poisto olisi nykyistä pienempi. Tulosta parantava vaikutus olisi noin 260 000 euroa vuodessa.

Hätäjarruun tarttui ensimmäisenä Rkp:n Mirja Högstrand esittäen, että vuoden 2020 tilinpäätökseen ei sovelleta muutettuja poistoaikoja, joka sai kannatusta hänen puoluetoverilta. Toimenpiteen oikeellisuus ja laillisuus on varmistettu kuntaliiton juristeilta ja sen on hyväksynyt kaupungin tilintarkastajat. Väitteet siitä, että tässä tehdään jotain takautuvasti, eivät pidä paikkaansa. Kaikki olisi tapahtunut aivan ajallaan, jos niin olisi haluttu. Perusteluina Mirja Högstrand esitti kiirettä ja Johan Bärlund virkamiesten työkuormaa, kiirettä ei ole Kaskisissa pidetty, joka näkyy kaupungin tilinpäätöksissä. Kiire ei ole peruste hylätä kaupunginhallituksen yksimielisesti tekemää esitystä, ellei se ole puutteellisesti valmisteltu tai käsittelyjen välissä ole tullut jotain aivan uutta tietoa, joka vaikuttaa lopputulokseen.

Koko tilinpäätöstä ei tarvitse avata uudestaan, vaan ohjelmaan syötetään uudet poistoajat ja ohjelma laskee poistojen määrän, näin ainakin pitäisi olla.

Kaskisissa kaikki on toisin, missään muussa Suomen kunnassa vastaavaa päätöstä tuskin olisi tehty, eli tietoisesti tehdään huonompi tilinpäätös kuin olisi pakko ja syödään perusteettomasti kertynyttä kirjanpidollista ylijäämää 260 000 euroa. Äänestyksen jälkeen äänin 9-8 hylättiin kaupunginhallituksen ja taloustyöryhmän yksimielinen päätös muutettujen poistoaikojen käyttöönotosta vuoden 2020 tilipäätöksessä. Kaupunginhallituksen esitystä kannattivat Sdp, perussuomalaiset ja Vasemmistoliitto. Esityksen hylkäämistä kannattivat Rkp, kokoomus ja vihreät. Erityisesti ihmettelen tilintarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan äänestyskäyttäytymistä kun varmasti tiesivät päätöksensä merkityksen kaupungin tilinpäätökseen. Miksi näin, he, jotka ovat kolmen vuoden ajan kertoneet totuutena, että Kaskinen ei selviä ongelmistaan ilman, että tehdään kuntaliitos tai pitää irtisanoa noin kolmekymmentä kaupungin työntekijää, tällä päätöksellä tuetaan heidän vaihtoehtoa.

Fcg:n raportti tuo päättäjille muitakin mahdollisuuksia kuin yllä mainitut. Fcg:ssä on Suomen tunnetuimpia kuntatalouden asiantuntijoita ja he ovat tehneet vastaavia selvityksiä monille Suomen kunnista.

Kun tiedämme kaupunkimme taloudellisen tilanteen, niin olisiko syytä ottaa vakavasti kyseinen selvitys.

Kokoomuksen Ilkka Hovi on vaatinut ponnekkaasti toimenpiteitä ennen vaaleja, tästä asiasta olemme Sdp:ssä täysin samaa mieltä. Ettei nyt kävisi niin, että ne, jotka ovat äänekkäämmin vaatineet toimenpiteitä talouden tasapainottamiseksi ennen vaaleja, kääntyvätkin niitä vastustamaan. Vaalit lähestyvät ja kuntaliitosta kannattaneet eivät halua ilmeisesti antaa signaalia siitä, että talousluvut näyttävät menevän parempaan suuntaan ja että näin ollen heidän väitteet kuntaliitoksesta ovat perusteltuja.

Me Sdp:ssä olemme hyväksyneet Fcg:n raportin periaatteet, joilla lähdetään taloutta parantamaan. Hyväksymme taloustyöryhmän tekemät linjaukset, joissa on epämiellyttäviä asioita meillekin, mutta kokonaisuuden eteenpäin vieminen edellyttää, että niitä epämiellyttäviä asioita joutuu tässä tilanteessa hyväksymään. Jos valtuusto hyväksyy sopeutusohjelman, niin siitä alkaa se konkreettinen työ niiden toteuttamiseksi. Jokaista raportissa esitettyä euroa ei varmaan löydy tulo- eikä menopuolelta, on nähtävä kokonaisuus ja vietävä sitä eteenpäin. Kaskislaisille näyttävät kirkasta valoa tunnelin päässä satamayhtiön hallitus ja sen toimitusjohtaja, sellaisen käsityksen sain kun kuuntelin sataman toimitusjohtajan esityksen valtuuston kokouksen aluksi. Kaupungin saamat vuokratulot nousevat 380 000 eurosta 1 900 000 euroon vuoteen 2030 mennessä, jos suunnitelmat toteutuvat. Toivon, että kaikki ovat avoimin mielin yhdessä viemässä Fcg:n ja satamayhtiön tavoitteita maaliin.

Juhani Holm

kunnallisvaaliehdokas, kaupunginvaltuutettu (sd.)

Kaskinen