Hoito Kristiinankaupungissa

Kristiinankaupungin perussopimuksessa on kyse siitä, että uusi kuntayhtymä järjestää kaikkien jäsenkuntien erikoissairaanhoidon voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Lisäksi kuntayhtymä voi järjestää lakisääteisiä sosiaali- ja perusterveydenhuollon palveluja niille kunnille, jotka sitä toivovat.

Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä perussopimuksen, joka takaa kuntalaisillemme erikoissairaanhoidon palvelut myös tulevaisuudessa. Kaupunki ei ole ottanut kantaa siihen, siirretäänkö sosiaali- ja perusterveydenhuolto uuden kuntayhtymän alaisuuteen vai ei.

Pihlajalinnan ja Kristiinankaupungin yhteisyrityksen tavoitteena on turvata avohoito kaupungin sairaalanmäellä.

Sekä kansallisen sote-uudistuksen että Pohjanmaan hyvinvointimallin tavoitteena on hillitä hoitokustannuksia.

Kaupunki on katsonut, että pyrkimykset vähentää kustannuksia voivat johtaa julkisten hoitopalvelujen keskittämiseen, millä voi olla kielteinen vaikutus sairaalanmäellä tarjottaviin avohoitopalveluihin.

Kaupungin tavoitteena on, että monivuotinen sopimus turvaa sairaalanmäen palvelut. Tarkoituksena on, että sopimus takaisi palvelujen tuottamisen nykyisessä laajuudessaan nykyisellä paikalla ja nykyiseen hintaan.

Asiakasmaksujen enimmäiskustannus noudattaa nykyistä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettua asetusta ja kunnalla tulee edelleen olemaan asiakasmaksuja koskeva päätäntävalta valtioneuvoston asetuksen puitteissa.

Christian Lindedahl

Kristiinan

perusturvajohtaja