Huomioita pääkirjoitukseen 23.10.2019

Järkevää on loppusijoittaa Suomessa käytetty ydinpolttoaine poliittisesti yksituumaisesti hyväksyttyyn ja teknisesti uskottavasti ratkaistuun loppusijoitusluolaan Olkiluotoon.

Käytetyn polttoaineen jälleenkäsittely on arkipäivää monissa ydinvoimaa käyttävissä maissa, mutta tämäkään ei kokonaan poissulje loppusijoittamisen tarvetta näissä maissa. Käytetyssä polttoaineessa on energiantuotannossa hyödynnettävissä olevia jakeita vielä runsaasti, mutta kierrätys on tähän asti ollut taloudellisesti kannattamatonta verrattuna suoraan geologiseen loppusijoittamiseen.

Tiheäenergisten tuotantomuotojen (esim. ydinvoima) luonnon monimuotoisuutta heikentävä ympäristöjalanjälki on pieni, koska ne eivät varaa laajoja maa-alueita käyttöönsä.

Aurinko- ja tuulivoimaloiden materiaalitehokkuus tuotettua energiayksikköä (kWh) kohti on ydinvoimaan verrattuna 5-10 kertaluokkaa heikompi. Erityisesti teräksen, betonin/sementti ja lasin runsas käyttö kuormittaa luontoa.

Juha Miikkulainen

Pyhäjoki/Helsinki