Hyvinvointi on arvovalinta

Hoito- ja hoiva-alan ongelmat ovat syy, miksi olen ehdolla eduskuntaan. Olen tehnyt hoitotyötä yli 20 vuotta. Nähnyt alan laidasta laitaan, leikkaussalista kotihoitoon, ja korjattavaa on paljon. Kukaan ei ole välttynyt kuulemasta viimepäivinä sanaa henkilöstömitoitus. Mitoitus on määritelmä millä rajataan vähimmäismäärä hoitajia yksiköissä. Mitoitus ei kerro vielä mitään.

Kun puhutaan hyvästä, ihmisarvoisesta hoitotyöstä vanhuspalveluissa, vammaispalveluissa tai lastenhoidossa, on kyse muustakin kuin mitoituksesta. Hoitajamitoitus on kuitenkin perälauta. Se kohta, jonka alla ollaan siinä rajalla, toteutuuko ihmisarvoinen ja turvallinen hoito.

Hoitajamitoitusta on istuva hallitus heikentänyt. Myös valvontaa on heikennetty. Yhteisvaikutus on tarkoittanut, että hoiva-alan palveluntuottajilla on ollut tilaisuus heikentää palveluita. Hoitajamitoituksia on täytetty laitoshuoltajilla, kokeilla, kouluttamattomilla sijaisilla ja jopa esimiehillä, vaikka kyseiset työntekijät eivät omaisi osaamista tai edes osallistuisi hoitotyön tekemiseen. Hoitajamitoituksen kuuluu olla hoitotyön ammattilaisten osuus henkilökunnasta.

Yksityistäminen hoiva-alalla saa minulla aikaan kylmiä väreitä. Ilman mitään rajoitteita ollaan valmiita antamaan ihmisten hoito osakeyhtiöiden käsiin. Osakeyhtiön pääasiallinen tarkoitus ei ole hoitaa tai hoivata, vaan tuottaa voittoa.

Nyt ollaan päästy näkemään, minkä me hoitajat olemme tienneet pitkään. Ollaan nähty ja kuultu kuinka ruoka-annoksia on pienennetty ja henkilökuntaa supistettu. Kaikki sen vuoksi, että pyritään tuottamaan voittoa.

Yksityistäminen on toteuttamiskelpoinen asia, mutta täytyy tarkkaan rajata, mitä yksityinen palveluntuottaja saa tehdä ja mitä ei. Ja millä ehdoilla voittoa voi tehdä. Ei riitä, että tarkastusta tekevä henkilö istuu tunnin esimiehen kanssa suljettujen ovien takana, vaan on kuunneltava henkilöstöä ja asiakkaita.

En väitä, että kuntien ylläpitämissä laitoksissa oltaisiin vailla ongelmia. Samat ongelmat löytyvät sieltä, erona vaan, että kunta ei tee palvelulla voittoa. Silti kunta tuottaa saman palvelun, samoine ongelmineen, isommalla hintalapulla. Kuinka näin voi olla? Kunta-alan ongelmia ovat muun muassa toimimaton, liian laaja rakenne ja epärealistinen budjetointi.

Rahaa valuu epäpätevään ja tehottomaan hallintoon sekä sellaisten työntekijöiden väkisin työllistämiseen, jotka oikeastaan eivät enää kuulu työelämään. Minä vaadin perälautaa. Sitä rajaa, jonka alle ei mennä. Hoitajamitoituksessa tulee aina ottaa huomioon hoidon vaativuus, hoitajan kokemus ja koulutus sekä työyhteisön kokonaisuus. Hoitajan kuuluu hoitaa. Hoitajan ei kuulu paikata laitoshuoltajan sairaslomaa tai kokin kesälomaa.

Riikka Harjula, Teuva

eduskuntaehdokas (vihr.)