Ihmetystä hallintosäännön muutosehdotuksesta koulutuslautakunnille

Kristiinan kaupunginhallitus on 29.3.2021 pykälän 48 tehdyn päätöksen mukaisesti lähettänyt hallintosääntötoimikunnan valmistelemat kaupungin hallintosääntöön tehtävät muutosehdotukset lautakunnille lausuntokierrosta varten.

Koulutuslautakuntien osalta muutosehdotus koskee muun muassa hallintosääntöä pykälän 28 kohdalla.

Valtuuston kokouksessa 8.3.2021, pykälässä 13, kaupungin organisaatiomuutoksesta ollessa pöydällä, nostin kysymyksen siitä, muuttuvatko koulutuslautakuntien mukainen vuorottelu ensi valtuustokautena?

Organisaatiomuutoksen toimikunnan jäsenet, kaupunginjohtaja Mila Segervall sekä toimikunnan ja valtuuston puheenjohtaja Henrik Antfolk käyttivät molemmat puheenvuoroja ja vakuuttivat minut kertomalla, ettei vuorotteluun tule muutosehdotuksia. Tämän jälkeen valtuuston puheenjohtaja Antfolk (r.) ja suomenkielisen koulutuslautakunnan puheenjohtaja Pekka Eränen (kok.) paiskasivat sovinnon kättä tästä asiasta (kuvatodiste Suupohjan Sanomissa 11.3.2021), että kaupunginvaltuuston päätös 28.8.2017 (§80) koulutuslautakuntien vuorottelusta ja tehtävistä pysyy ennallaan.

Tämän pykälän kohdalla ei saatu keskustella hallintosäännöstä sen enempää, kaupunginjohtaja kertoi, että asia tulisi kaupunginvaltuuston kokoukseen erillisenä pykälänä toukokuussa 2021.

Silti hallintosäännön toimikunnan muutosehdotuksena on, että pykälä 28:n 5. momentti, kohta 14. varhaiskasvatukseen ja päiväkodille kuuluvat asiat siirtyisivät 4. momentin alle siten, että ruotsinkielinen koulutuslautakunta jatkossa päättää varhaiskasvatuksen ja päivähoidon asiat nykyisen valtuustokauden ja vielä kaksi seuraavaa vuotta, tarkoittaen yhtäjaksoisesti kuusi vuotta! Ihmettelen miksi näin? Millä perusteella?

Ei ole demokraattisesti oikein antaa ruotsinkieliselle koulutuslautakunnalle oikeutta päättää kunnan varhaiskasvatuksesta ja päivähoidosta kuusi vuotta. On ehdottomasti suomenkielisen koulutuslautakunnan vuoro päättää tästä tulevat neljä vuotta, ei sitä tarvitse lähteä muuttamaan.

Suomenkielinen koulutuslautakunta on kokouksessaan 20.4.2021 käsitellyt hallintosääntötoimikunnan valmistelemat muutosehdotukset lausuntoa varten, ja kannatetun ehdotukseni mukaan yksimielisesti päättänyt ehdottaa lausunnossaan kaupunginhallitukselle, että § 28 5. momentin tehtävä kohta 14 säilyy ennallaan kaupunginvaltuuston § 80 (28.8.2017) päätöksen mukaisesti siten, että suomenkielinen koulutuslautakunta vastaa valtuuston toimikautta vastaavan neljän vuoden ajan koko palvelualueen osalta pykälän 5. momentin tehtävistä kohdat 14-17. Saa nähdä mitä kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle ja miten loppujen lopuksi käy?

Jessica Bårdsnes

Kaupunginvaltuutettu ja

kuntavaaliehdokas (kok.)

Kristiina