Ihmisen aivot reagoivat infraääniin

Tuulivoiman terveyshaitat eivät johdu ns. nosebo-efektistä. Aivojen toiminnallisesta magneettikuvauksesta (fMRI:stä) tehty saksalaistutkimus (Weichenberger ym., 2017) osoittaa, että aivot reagoivat kuulokynnyksen alapuolella oleviin ääniin. Vaikutukset kohdistuvat aivojen autonomiseen hermostoon.

Jatkuva, kuulokynnyksen alapuolella oleva äänisignaali voi saada aikaan patogeenisia (sairauksia ja tauteja aiheuttavia) vaikutuksia. Valtiovallan julkaiseman tutkimuksen mukaan mittauksissa havaittiin yllättävän voimakkaita 102 desibelin infraääniä ja myös muita ääniä, joiden vaikutuksia ei tunneta. Myös länsirannikolla Porista Ouluun yli vuoden kestäneet mittaukset (Aunio group) osoittavat infraäänien olevan jatkuvia ja voimakkaita. Aunio group on mittaillut infraääniä myös muun muassa Tanskassa ja Saksassa.

Jotta voitaisiin tutkia infraäänen vaikutuksia terveyteen, tarvittaisiin tietoja pitkäkestoisesta ja jatkuvasta altistuksesta. Onkin aihetta kysyä, voidaanko luottaa siihen, että julkaistun tutkimuksen noin 10-15 minuutin pituinen kuulokoe, jossa voimaloiden tuottamia infraääniä oli kuultavana ainoastaan muutamia sekunteja, vastaisi niitä kriteerejä, joiden perusteella tutkimuksen voitaisiin katsoa olevan luotettavan. ”Tutkittiinko oikeita ääniä” mietitään muun muassa Pohjanmaalla ilmestyvän lehden pääkirjoituksessa.

Weichenberger ym. tutkimus on läpäissyt tiedeyhteisön kriittisen tarkastelun ja siksi saanut kunnian tulla julkaistuksi maailman arvostetuimman tiedeyhteisön Max Planck -instituutin sivuilla. Jos johonkin, niin kyseiseen tutkimukseen voi luottaa, sillä tähän mennessä yksikään tutkimus ei ole pystynyt tieteellisin perustein osoittamaan, että Weichenberger ym. olisivat väärässä.

Marja-Leena ja Hans Falenius

Merikarvia