Ikäihmiset tarvitsevat puolestapuhujan

Jo vuonna 2006 kansallista vanhusasiavaltuutettua ehdotettiin, mutta asia ei ole edennyt kahdesta kansalaisaloitteesta huolimatta.

Mistä tämä johtuu, puuttuuko poliittinen tahto? Kansalaisten puolustajiksi on jo perustettu muun muassa tasa-arvo-, lapsiasiain-, tietoturva- ja nyt viimeksi elintarvikemarkkinavaltuutetun virat, mutta ikäihmisisten asioita ei ilmeisesti pidetä yhtä tärkeinä? Vanhusväestön määrä kasvaa nopeasti, samoin heidän palvelutarpeensa, muun muassa muistisairaiden määrän lisäntyessä. Digilisaatio asettaa suuria haasteita monille vanhuksille kun palvelut ja niiden saanti siirtyy yhä enemmän verkkoon.

Kuulemme hälyttäviä uutisia puutteellisesti hoidetuista vanhuksista ja yksinäisistä tai vaivoin toimeentulevista eläkeläisistä. Eläketurvakeskuksen tutkimuksen mukaan viime vuodelta jo kymmeneksellä (noin 150 000) Suomen eläkeläisistä on vakavia toimeentulo-ongelmia. (Usein johtuen lyhyistä tai katkonaisista työurista).

Kristillisdemokraatit tekevät työtä sen eteen, että Suomi olisi ikäystävällinen maa, jossa seniorikansalaiset saavat tarvitsemansa avun ja riittävän toimeentulon. Takuueläkettä on korotettava, matalien eläkkeiden verotusta kevennettävä, vuosittaisen lääkekorvauksen maksukattoa alennettava, etsivää vanhustyötä tehostettava ja hoitohenkilökuntaa lisättävä vanhustyöhön. Näillä keinoilla autamme kaikkein heikommassa asemassa oleviä ikä-ihmisiä, koska kenenkään ei pitäisi pelätä vanhuutta.

Anita Viik-Ingvesgård

kansanedustajaehdokas (kd.)

Lapväärtti