Infraäänillä pelottelu aiheuttaa haittaa, ei itse infraääni

Valtioneuvoston tilaama laaja lisätutkimus tuulivoimaloiden terveysvaikutuksista julkaistiin 20. huhtikuuta. Tutkimuksen lopputulos on, että tuulivoimaloiden infraääni ei aiheuta terveyshaittaa.

Tutkimus osoittaa kiistattomasti, että tuulivoiman tuottama kuulumaton ääni eli infraääni ei uhkaa terveyttämme millään tavalla.

Tämä on tärkeä vahvistus meille kaikille, mutta erityisesti niille Rajamäenkylän hankealueen lähiseutujen asukkaille, jotka ovat olleet epätietoisia tai huolissaan infraäänien mahdollisista terveysvaikutuksista.

Tuore tutkimus osoittaa myös sen, miten tärkeää kaikkien osapuolien on välittää vain luotettavaa tietoa, suhtautuipa tuulivoimaan kielteisesti tai myönteisesti. Tutkimuksen mukaan oireita voi selittää se, että henkilö kokee tuulivoimalat häiritseväksi tai pitää niitä terveysriskinä. Näin ollen väärä tieto sinänsä voi aiheuttaa turhaa huolta ja oireilua ihmisten keskuudessa.

Väärän tai puutteellisen tiedon levittämisen sijaan olisi panostettava rakentavaan vuorovaikutukseen, jotta paikallinen yhteisymmärrys saavutetaan.

Näin talousalueelle elinvoimaa ja merkittäviä verotuloja tuovista uusituvan energian investoinneista saatava hyöty voidaan käyttää kunnallisten palveluiden ylläpitoon ja kehittämiseen.

Maisema kyllä muuttuu, mutta samalla kunnat saavat runsaasti lisää kiinteistöverotuloja, paikalliset työtä ja me kaikki suomalaiset lisää uusiutuvaa ja kotimaista energiaa.

Tässä vielä muutama poiminta tutkimustuloksista:

Tutkimus toteutettiin alueilla, joilla tiedettiin asukkaiden yhdistäneen oireitaan tuulivoimaloiden infraääneen.

Tutkimus osoitti, että ne, jotka kokivat saaneensa oireita tai sairaudentunnetta tuulivoimaloiden infraäänestä, eivät havainneet tuulivoimaloiden infraääniä eivätkä kokeneet niitä häiritsevämmäksi kuin muut osallistujat.

Oireilua voi selittää tuulivoimaloiden kokeminen häiritseväksi ja niiden pitäminen terveysriskinä. Toisaalta on mahdollista, että oireet ja sairaudet, jotka eivät liity tuulivoimaloiden infraääneen, tulkitaan niistä johtuviksi.

Tulkintoihin vaikuttaa myös käynnissä oleva julkinen keskustelu.

Tutkimushanke koostui kolmesta tutkimusosiosta: pitkäaikaismittaukset, kyselytutkimus ja kuuntelukokeet.

Tutkimuksen toteuttivat monitieteisenä yhteistyönä Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Työterveyslaitos, Helsingin yliopisto ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Valtioneuvoston teettämän tutkimuksen lopputulos tukee vahvasti sitä, että hankkeiden suunnittelun perusteena oleva viranomaisten ohjeistus on ollut riittävällä tasolla.

Tämä tutkimus antaa hyvät lähtökohdat lisätä päästötöntä ja uusiutuvaa tuulivoimaa myös Rajamäenkylän hankkeen kautta, sekä jatkaa hyvää ja avointa vuorovaikutusta Isojoen ja Karijoen asukkaiden, päättäjien ja viranomaisten kanssa.

Teemu Loikkanen

Ox2 maajohtaja