Isojoen kunnan päätöksenteko on avointa ja osallistavaa

Suupohjan Sanomien tekstaripalstalla 16.4.2020 kannettiin huolta Isojoenkin kunnan päätöksentekoprosessista Rajamäenkylän tuulivoimahanketta koskien. Tekstareissa viitattiin suoraan ja epäsuorasti kuntien harrastavan kieroa peliä, touhun olevan röyhkeää ja että päätöksiä tehtäisiin vaivihkaa salassa. Kun kunnan päättäjiä ja päätöksentekoa kohtaan esitetään perusteetonta julkista kritiikkiä, siihen on tarpeen vastata.

Koronaviruspandemia ei ole mikään syy keskeyttää kuntaa elävöittäviä ja kuntalaisten kannalta tärkeitä investointihankkeita. Nyt jos koskaan tarvitsemme uusia elinvoimaa tervehdyttäviä investointeja ja yritteliäisyyttä kuntaan. Kunnan päätöksenteon taas on toimittava erilaisista tilanteista riippumatta. Isojoella päätöksenteko toimii koronavirustilanteesta huolimatta hyvin. Juuri pidimme hallituksen kokouksen, jossa osa edustajista oli paikalla sähköisten järjestelmien avulla. Kaikki päätökset tehdään edelleen avoimuutta, osallisuutta ja lakeja noudattaen.

Rajamäenkylän hankkeeseen liittyen saimme 20.4.2020 loistavia uutisia kun ennakkotiedot teknologian tutkimuslaitos VTT:n tutkimuksesta infraäänien vaikutuksesta ihmisten terveydelle julkaistiin. Monitieteellisen ja perusteellisen tutkimuksen yksiselitteinen johtopäätös on, etteivät tuulivoimaloiden infraäänet aiheuta terveyshaittaa. Olemme odottaneet tutkimuksen tuloksia erityisellä mielenkiinnolla, sillä yhtenä huolenaiheena tuulivoimapalautteissa on ollut juuri infraääni. Mielestäni on erittäin hyvä, että nyt on tieteellisesti suomalaisen luotettavan toimijan taholta todistettu tuulivoimarakentamisen olevan turvallista, kun se tehdään suomalaisten rakennusmääräysten mukaisesti.

Päinvastoin kuin Suupparin mielipidepalstan kritiikissä annettiin ymmärtää, olemme reagoineet ympäristövaikutusten arvioinnin aikana saatuihin kuntalaisten palautteisiin ja eri toimijoiden lausuntoihin Rajamäenkylän tuulivoimahankkeen osalta. Tämä tarkoittaa sitä, että nyt kevään aikana hankealueella tehdään lukuisia erilaisia lisäselvityksiä, jotta voidaan olla varmempia hankkeen vaikutuksista ympäristöön. Vielä entistä tarkemmin selvitettäviä asioita ovat esimerkiksi alueen pohjavesi-, lähde- ja maaperäolosuhteet, hankkeen kalataloudelliset vaikutukset ja voimajohtolinjojen natura-tarvearviointi. Tässä luettelin vain osan täydentävistä luontoselvityksistä, joita vielä tehdään.

Lisäselvityksien tekeminen tarkoittaa sitä, että hankeprosessi venyy hieman alkuperäisestä aikataulusta. Näillä näkymin osayleiskaava tuodaan päätettäväksi kunnanvaltuustoon joulukuussa 2020. On kuitenkin parempi tutkia aluetta rauhassa ja selvittää mieluummin pikkuisen liikaa kuin liian vähän. Lisäselvitysten valmistuttua laaditaan kaavaehdotus, jonka nähtäville asettamisesta päättää kunnanhallitus arviolta elo-syyskuussa. Tulevan kaavaehdotuksen osalta tiedämme jo nyt, että voimaloiden sijoittelusuunnitelmaa tullaan esimerkiksi tarkentamaan saatujen palautteiden ja tehtyjen selvitysten pohjalta. Kaavaehdotuksen nähtäville tulon yhteydessä järjestetään jälleen avoin kuntalaistilaisuus, jossa kuntalaiset pääsevät osallistumaan päätöksentekoon. Pidämme siis huolta jatkossakin kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksista ja päätöksenteon avoimuudesta.

Avoimen ja rehellisen päätöksenteon puolesta.

Juha Herrala

Kunnanjohtaja

Isojoen kunta