Isojoen kunnanhallituksen ehdotukseen vastine

Yva-menettelyssä yhteysviranomaisen lausunnossa viranomainen toteaa Rajamäenkylän tuulivoimaloiden tehot ja korkeudet ovat suuruusluokkaa, joita ei vielä missään ole käytössä. Tämä aiheuttaa haastetta erityisesti melu- ja välkemallinnuksen, sekä pienitaajuisen melun arvioinnissa. Yhteysviranomainen on edellyttänyt, että arvioinnit tehdään muun muassa melusta ensisijaisesti voimaloilla, joiden tehot ja rakenteet vastaavat yva-menettelyssä esitettyjä vaihtoehtoja.

Melu- ja välkemallinnukset tehdään tietokoneella mallintaen arviomenettelyllä.

Ongelmallisinta arvioinnissa on se, että ei ole voitu todentaa pitääkö tietokoneella tehdyt melumallinnukset paikkansa tämän suuruusluokan myllyjen melu- välkemallinnuksessa.

Ei ole vielä yhtään tämän luokan myllyä rakennettu ja näin ensimmäiset alueet, mihin tämän kokoluokan myllyjä rakennetaan, tulee olemaan osittain niitä koekenttiä.

Ehdottomasti toivotaan, että Isojoen valtuuston päättäjät ottavat todella huomioon sen, että halutaanko tänne ensimmäinen kokeellinen kenttä näistä isoista myllyistä. On todella tärkeää, että näihin maailman ensimmäisiin hanke-alueisiin kunta itse määrittää riittävän suojavyöhykkeen. Näin varmistetaan se, että lähiasukkaat eivät tulisi kohtuuttomasti kärsimään, jos tietokoneella tehdyt arviot eivät pitäisi paikkansa.

Näin 2,2 kilometriä lähimmästä asutuksesta tulisi vähintään olla itse myllyyn matkaa. Asko Halkola on tehnyt tästä aloitteen. Nyt vaaditaan sitä aitoa, yhteistä isojokista henkeä valtuustolta, että valtuusto hyväksyy tämän aloitteen. Muuten tämä isojokinen aito henki tulee kyllä pahasti pirstaloitumaan. Näin yhteinen Aito Isojokisuus voidaan naulata arkkuun pitkäksi aikaa.

Vaikka kuinka tietokoneella teoreettisesti tehdyt melumallinnukset näyttäisi sitä, että myllyjä voisi rakentaa esimerkiksi 1- 1,5 kilometrin säteelle asutuksesta. Maisemalliset arvot ovat myös niitä korvaamattomia arvoja alueen asukkaiden viihtymiseen alueella.

Rajamäenkylän tuulipuistohanke alue on lopuksi keskeinen melko pieni alue, jossa joka puolella aluetta sijaitsee isojakin kylätaajamia. Hanke-alueen lähellä ja ympärillä asuu satoja ihmisiä, jotka eivät halua sitä, että heidän ”rapuilleen” tulee satojen metrien korkeita torneja, joiden vaikuttavuudesta ei tiedä todellisuudessa vielä kukaan, kun yhtäkään sen kokoluokan tornia ei ole mihinkään koskaan rakennettu.

Nämä Rajamäenkylän tuulipuistoalueen lähellä olevat kylät ovat myös maisemallisesti Isojoen kauneinta seutua. Asko Halkolan tekemään aloitteeseen nimensä laittaneista yli 200 henkilöstä suurin osa ei ole tuulivoimaloiden vastustajia. Monikaan ei vastusta sitä, että eikö tuulimyllyjä voisi tulla, mutta kukaan ei niitä halua liian lähelle asuinrakennuksia.

Tällä alueella on paljon isoja maatalousalan yrityksiä ja muita veronmaksajia, joiden säilyminen alueella on kunnille myös yksi suuri elinehto.

Terveisin,