Isojoen talous hyvässä kunnossa

Isojoen kunnan viime vuoden tilinpäätös hyväksyttiin valtuuston kokouksessa toukokuun lopussa.

Tarkalla taloudenpidolla on saavutettu hyvä tulos. Samalla linjalla on syytä jatkaa. Vahva talous on paras tae kunnan itsenäisyydelle.

Isojoen ja koko Suupohjan merkittävin haaste on väkiluvun lasku. Tähän haasteeseen on Suupohjan kuntien ja yritysten löydettävä yhdessä ratkaisuja.

Yhteistyötä kaikkien naapurikuntien kanssa on lisättävä. Hyvä esimerkki yhteistyöstä on Geopark-hanke. Hankkeeseen on sitoutunut kymmenen kuntaa kolmesta eri maakunnasta. Geopark-statusta haetaan syksyllä. Geoparkit on kansainvälisesti suosittuja matkailukohteita. Uskomme kansainvälisen matkailun lisääntyvän merkittävästi Lauhanvuori-Hämeenkangas Geopark-alueella ensi vuosikymmenellä.

Ensi syksyn tärkeimpiä tehtäviä on uuden kuntastrategian luominen. Kuntastrategia on kunnan pitkän tähtäimen suunnitelma siitä, mihin suuntaan kuntaa kehitetään ja millä keinoilla. Kunnan on löydettävä omat vahvuutensa. On luotava oma polku, jota pitkin kuljemme tulevaisuutta kohti.

Strategiatyöhön on otettava kaikki kuntalaiset mukaan. Yhdessä pysymme paremmin omalla polulla. Yhdessä saamme enemmän aikaan. Ketään ei jätetä, kaikista pidetään huolta.

Erkki Syväoja

kunnanvaltuutettu (kok.)

Isojoki

>>>>>>> Stashed changes