Kansallisomaisuutemme on rapistumassa

Tie on kylälle elinehto. Kansallisomaisuutemme, valtion tieverkosto, on rapistumassa.

Valtion niukka talouspolitiikka alkaa näkyä tieverkoston kunnossa. Maanteiden korjausvelka on tällä hetkellä noin 1,5 miljardia euroa.

Tämä oli Rkp:n Lapväärtin paikallisosaston puolueen pidetylle piirikokoukselle jättämän aloitteen ”punainen lanka”. Piirikokous otti asian vakavasti hyväksyen sen vaatimustemme mukaisesti vietäväksi eteenpäin puolueen myöhemmin keväällä pidettävään puoluepäivään.

Tämän hetken tilanteessa 15 prosenttia päällystetystä maantieverkostosta on huonossa kunnossa. Nykyisellä maanteidemme rahoitustasolla ei tilanteen parantumiselle ole pienintäkään mahdollisuutta. Kansallisella tasolla maanteille tarvittaisiin vuodessa vähintään 150 miljoonaa euroa lisää. Silloin päällystetyn tieverkoston kuntoa voitaisiin asteittain parantaa.

Rehellisyyden nimessä tulee mainita, että nykyinen hallitus on myöntänyt liikenneväylien peruskunnossapitoon noin 350 euroa lisärahoitusta kahden viime vuoden aikana.

Henkilökohtaisesti olen pitänyt jatkuvasti yhteyttä Ely-keskuksen tiejohtajaan Anders Östergårdiin ja korostanut tieverkoston huonoa kuntoa lähinnä ”suur-Kristiinan” alueella.

Entisen Lapväärtin alueella oli useita niin kutsuttuja kyläteitä, joiden nimikkeenä nykyään on maantie.

Tieasiat ovat kautta vuosien olleet tärkeässä asemassa päätöksenteossani ja ovat päivittäin työpöydälläni. Liikennetiheydellä on suuri merkitys viranomaisten päättäessä tiemäärärahoista. Suupohjan maanteiden olisi nyt aika päästä nauttimaan tiemäärärahoista, lähinnä uusien päällysteiden sekä pienten peruskorjausta muodossa.

Harvaanasutun seudun asukkaille, joilta puuttuvat kaikki muut ”luonnolliset” palvelut, tie on tärkeä elinehto.

Mielestäni nyt näkyy kuitenkin jo ”valoa tunnelissa”. Hyvä teiden peruskunnossapito on tärkeää. Siten estämme tieverkoston rapistumisen.

Hans Ingvesgård

kunnallisvaaliehdokas, kaupunginvaltuutettu (r.)

Lapväärtti