Kantakaupungin koulun tilojen riittämättömyys

Haluan selventää joitakin asioita, jotka tulivat esille ja joista pidin puhevuoroja Kristiinan kaupunginvaltuuston kokouksessa 11. kesäkuuta koskien Kantakaupungin koulun opetustilojen riittämättömyyttä ja miten asian hoito on edennyt.

Työsuojeluvaltuutettu Sari Länsivuori-Laine on vedonnut kirjeellään (3.5.2017) työnantajaan, jotta ratkaisu löytyisi Kantakaupungin koulun tilojen riittämättömyyteen ja veistotilojen puutteet voitaisiin saada kuntoon. Kantakaupungin koulu on kokouksessaan 4.5.2017 käsitellyt muissa asioissa vuoden 2017-2018 lukukauden tilaongelmaa koululla. Johtokunnan puheenjohtaja ja rehtori ehdotti kirjeessään kaupunginhallitukselle, että koulun alueelle pystytetään siirtokelpoinen lisärakennus. Moduuleita voidaan poistaa sitä mukaa, kun tilojen tarve vähenee. Suomenkielinen koulutuslautakunta on käsitellyt tämän asian kokouksessaan 20.6.2017 ja päättänyt ehdottaa kaupunginhallitukselle, että Kantakaupungin koulun yhteyteen hankitaan 3-4 luokkahuonetta moduuleina. Kesän aikana 2017 on yritetty hakea ratkaisua tilaongelmaan kartoittamalla mahdollisia koulun läheisyydessä olevia tiloja. Koulun käyttöön sopivia tiloja ei kuitenkaan löytynyt. Koulun uusi rehtori henkilökuntineen on lukuvuoden 2017-2018 käynnistyessä järjestellyt opetusryhmät siten, että koulun kaikki tilat ovat olleet maksimaalisessa käytössä ja koulun henkilökunta on toiminut joustavasti tilanteiden edellyttämällä tavalla. Tähän on lähdetty, koska järjestelyjen – uusien tilaratkaisujen valmistumista odotellessa – tiedettiin olevan tilapäisiä. Kun kaupunginhallitus käsitteli asian kokouksessaan 4.9.2017 § 246 päätös oli, että suomenkielisen koulutuslautakunnan ehdotusta hankkia Kantakaupungin koulun yhteyteen 3-4 moduuliluokkahuonetta ei tässä vaiheessa toteuteta ja että koulun kokonaistilannetta ja henkilökunnan jaksamista seurataan kouluvuoden aikana. Vaihtoehtoja haetaan koko ajan ja tarvittaessa asiaa käsitellään uudelleen. Kaupunginhallituksen kokouksen seuraavassa pykälässä 4.9.2017 § 247 käsiteltiin kaupunginhallituksen jäsenen Carinan Storhannuksen (r.) koskeva aloitetta suunnittelu- ja rakennustoimikunnan asettamisesta kiireellisesti Lappfjärd skola-koulun ja Lapväärtin päiväkodin lisätilojen suunnittelua ja rakentamista varten (21.8.2017). Kaupunginjohtajan ehdotus oli, että kaupunginhallitus päättää asettaa tilasuunnittelutoimikunnan ja valita toimikuntaan viisi jäsentä. Toimikunnan tehtävänä olisi laatia koulujen tilasuunnitelma yli kielirajojen riippumatta tilojen sijainnista ja tilasuunnitelman käsittelyn jälkeen tarkastellaan aloitteessa ehdotetun rakennus- ja suunnittelutoimikunnan tarpeellisuus. Mutta kaupunginhallitus päätti yksimielisesti Henrik Antfolkin (r.) ehdotuksen mukaisesti, että kaupunginhallitus asettaa suunnittelu- ja rakennustoimikunnan selvittämään Lappfjärd skola-koulun lisätilojen suunnittelua. Tässä asiassa myönnän ymmärtäväni väärin, koska olin koko ajan ollut siinä uskossa että toimikunta myös käsittelisi Kantakaupungin koulun tilasuunnitelmaa, mitä alun perin oli ehdotettu kaupunginjohtajan puolesta. Puhujapöntössä 11.6.lupasin ottaa asiasta selvää, ja olen sen nyt tehnyt ja Antfolk oli oikeassa kun sanoi, ettei asia ole niin. Jatkan asiaa. Suomenkielinen koulutuslautakunta on uudelleen ottanut asian Kantakaupungin koulun opetustilojen riittämättömyys ja mahdolliset ratkaisutoimenpiteet esille kokouksessaan 1.2.2018 § 6 ja päättänyt vuokrata Kantakaupungin koululle kolme luokkatilaa käsittävän väistötilan. Tilan on oltava käytössä 1.8.2018 ja vuokrataan kaksi lukukautta 2018-2020.

Koska Kantakaupungin koulun tilanpuute on jatkuva ongelma, eikä tämä väliaikaisratkaisukaan mahdollista maahanmuuttajaoppilaiden valmistavan opetuksen sijoittamista Kantakaupungin koulun yhteyteen, kuten integroinnin kannalta välttämätöntä olisi, lautakunta edellyttää, että viipymättä selvitetään lisätilan rakentamisen mahdollisuus koulun yhteyteen.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 11.6. seuraavan muutoksen käyttötalousarvioon: Kantakaupungin koulu, parakkivuokra 1.8. - 31.12.2018, 16.600 euroa (suomenk. koulutuslautakunta § 28). Työ jatkuu Kantakaupungin koulun tilaongelmien ratkaisujen saamiseksi.

Jessica Bårdsnes

kaupunginvaltuutettu (kok.)

Kristiina

>>>>>>> Stashed changes