Karhusaareen öljyn- jalostuksen koelaitos

Jo pitkään on sanomalehtien yleisönosastoissa ollut kirjoituksia, että meillä on sitä mustaa kultaa liiankin kanssa ja on ainoastaan järjen köyttä, kun sitä ei oteta käyttöön. Turvetta nimittäin.

Maapallon öljynkulutus lisääntyy joka vuosi ja öljylähteet ovat ehtymässä ja sen saatavuus vaikeutuu ja hinta nousee. Esim. ruuan raaka-aineet kulkevat öljyllä ja niiden tuottaminen vaatii öljyä. Kun öljyn hinta nousee liian korkeaksi, niin nälkä täällä Suomessakin tulee.

On korkea aika, ehkä viimeiset hetket edessä edes koeluontoisesti aloittaa turpeen nesteytys koetoiminta, että öljypulan yllättäessä olisi olemassa tietotaitoa, valmiutta sekä pelit ja vehkeet selvänä. Suupohjassa on yllin kyllin soita, Isojoella, Teuvalla, kai Karijoellakin ja Kauhajoella, jossa on turvetuotanto-osaamistakin, mutta missään näistä ei ole Karhusaaren kaltaista tuotantolaitosta öljysäiliöineen ja satamineen, on Suupohjan rata vailla käyttöä, joka palvelisi suorikasta Suomenselän aluetta sekä vanhan Vaasanläänin itäisiä osia, eikä suorikas Pohjois-Satakuntakaan ole kaukana.

Tässä tuli jo mitoitettua koko Suomen tarve, mutta ensin on aloitettava tutkimustoiminta turpeen nesteyttämiseksi. Jotain Suupohjaankin on saatava, muuten me kuolemme tänne kuin Intiassa päin kuollaan nälkään lehmän viereen, koska se on pyhä eläin, eikä sitä voida käyttää ravinnoksi. Se on liian kovaa epäjumalan palvontaa.

Vaalit on tulossa ja eduskuntaaehdokkailla on puute vaalitäkyistä. Äänestäkäämme sitä ehdokasta, joka lupaa eduskuntaan päästyään ajaa turpeen nesteytyksen koelaitosta edes heidän vaalitilaisuuksissaan, että lähtevätkö he ajamaan sitä, että me saamme Suupohjaan toivoa, että vältymme tappavilta kuntaliitoksilta.

Missään tapaulksessa Karhusaaren laitosta ei saa purkaa. Kattellaan, ei hosuta.

Turvenuija

Isojoki