Kaskinen 64260 säilyy, säilyykö palvelut Kaskisissa?

Kaskisten kaupunginvaltuusto päätti (kolmas kerta tällä valtuustokautena) ennen kunnallisvaaleja, kuin lupauksena paremmasta, pistävänsä kaupungin talouden kuntoon vuoden 2023 loppuun mennessä. Tänä aikana (2021–2023) pitää kustannuksia ja palveluja karsia erilaisilla toimenpiteillä huimat 3 986 877,00 euroa. Tämä vuosi on jo lähes puolivälissä, ja työ ei ole vielä päässyt käyntiin, joten kiirettä pitää.

Kaikki puolueet ovat yksimielisiä siitä, että säästää pitää, mutta säästökohteissa ja tavoissa on eroja. Siinä missä eräät ehdokkaat ovat esittäneet säästökohteena halunsa muuttaa meidän terveyskeskuspalvelumme astetta alemmaksi eli terveysasemaksi, ja uskoa ne muiden kuntien tai kuntayhtymien hoidettavaksi, en kannata tätä ratkaisuna. Miten on käynyt Teuvan, Karijoen tai Isojoen kustannusten kanssa? Parempi vaihtoehto on laajentaa ja monipuolistaa oman terveyskeskuksemme palvelutuotantoa. Tämä toiminta on osin ollut jo käytössä lokakuusta 2020 alkaen, kun kaupunki teki sopimuksen Himalaja terveyspalvelut oy:n kanssa. Jo kahdessa kuukaudessa yhteistyöllä on saavutettu 75 000 euron säästöt. Nyt me teemme enemmän pienkirurgisia toimenpiteitä (patin-, luomen-, kynsienpoistot, haavojen neulonta yms.). Olemme panostaneet terveyskeskuksen kalusto- ja laitehankintoihin nopeuttaaksemme ja monipuolistaaksemme hoitoa ja tutkintaa (mm. kaksi liikuteltavaa ultralaitetta suonitukosten ja sisäelintutkimuksiin). Mitä enemmän me teemme terveyskeskuksessa itse, sitä enemmän me säästämme. Nopea tutkimuksiin pääsy ja nopea hoidon aloitus säästää kipuja ja kustannuksia. Tätä toimintaa pitää monipuolistaa ja toimintaedellytyksiä laajentaa koskemaan myös vanhushoivan ja kotihoidon sektoreita. Tämä valmisteleva työ on parasta-aikaa käynnissä ja esitykset tulevat arvioitaviksi ja päätettäviksi luottamusmieselimiin. Kustannustehokas perusterveydenhuollon ja vanhuspalvelutarjonta kaikissa muodoissaan kestää kaikki mahdolliset hyky- ja sote-ratkaisut, ja silloin ne pysyvät myös omalla paikkakunnalla. Tällöin me saamme myös palvelukeskuksen investoinnin maksuun.

Pelkkä kustannusten karsiminen ei vielä riitä, vaan kaupungin kassaan pitää saada myös rahaa.

Tämä on paljon vaikeampi tehtävä, ja tähän toivoisin myös löytyvän poliittisilta puolueilta yhteistä tahtoa joko yhdessä ideoiden paikallisen yrittäjäyhdistyksen kanssa, tai ulkopuolista apu käyttäen tarvittavien keinojen löytämiseksi ja ylläpitämiseksi. Vanha totuus on, että kun kunnalla on yrittäjämyönteinen maine, se tuo kuntaan lisää yrityksiä ja asukkaita. Kaskinen on vetovoimainen paikka yritystoiminnalle, pidetään se sellaisena myös jatkossakin.

Meillä on uusi päiväkoti sopivasti ala-asteen kupeessa. Samassa toimii myös sosiaalitoimi ja terveyskeskus. Ainut mikä siitä kokonaisuudesta vielä puuttuu, on räätälöity vanhuspalveluasumiskokonaisuus. Se meidän pitää vielä suunnitella ja rakentaa. Sille on kova tarve ja tarve vain kasvaa. Tällöin meillä olisi jo vuosia sitten ideoitu koko elämänmittainen palvelukeskuskokonaisuus; terveyskeskus, päiväkoti, ala-aste ja vanhuspalvelukeskus, life care center.

Näin me yhdessä toimien turvaamme tulevaisuutemme ja pidämme kaupunkimme elinvoimaisena. Tämä vaatii meiltä kaikilta rohkeutta, luottamusta, avoimuutta ja sitoutumista. Tervetuloa asumaan ja yrittämään Kaskisiin.

Lars Piira

kaupunginvaltuutettu, kunnallisvaaliehdokas (kok.)

Kaskinen