Kaskisissa täydellistä piittaamattomuutta

RKP:n ja kokoomuksen aloite kaupunginjohtaja Minna Nikanderin erottamisesta saa yhä uusia piirteitä. Ei riitä, että aloitteen käsittely on kestänyt kohtuuttoman kauan. Aloite on tehty 16.4.2020 ja ”moitekirjelmä” 10.8.2020. Muutenkin aloitteen käsittely kaupunginhallituksessa ja kaupunginvaltuustossa on hyvästä hallinnosta piittaamatonta.

Asian ollessa kaupunginhallituksessa 6.10.2020 kaupunginjohtaja ja hänen varahenkilönsä olivat esteellisiä valmistelemaan asiaa. Tällöin kyseisen pykälän valmistelija ja esittelijä virkavastuulla oli kaupunginhallituksen puheenjohtaja Carl-Gustav Mangs (r.). Kaupunginhallitukselle ei esitetty asiaan keskeisesti liittyvää 10.8.2020 moitekirjelmää eikä kaupunginjohtajan siihen antamaa vastinetta. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Carl-Gustav Mangs kieltäytyi esittämästä näitä kaupunginhallitukselle vaikka esitin, että nämä kirjelmät ovat oleellinen osa tämän asian käsittelyä ja hänellä on velvollisuus virkavastuullisena esittelijänä tuoda nämä kaupunginhallitukselle. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan kutsumana kaupunginjohtajalle oli 30.8.2020 järjestetty tilaisuus antaa moitekirjelmään vastineensa. Kaupunginhallituksen kokouksessa läsnä olleilla erottamisaloitteen allekirjoittajilla (Carl-Gustav Mangs, Lars Piira (kok.)) ainakin piti olla nämä puuttuvat asiakirjat hallussaan.

Ja jatkoa seuraa. Kaupunginvaltuustolle on nyt jaettu kokousaineisto 12.11.2020 kokoukseen. Siellä on nyt tuo 10.8.2020 moitekirjelmä mukana luoden virheellistä kuvaa, ikään kuin se olisi ollut jo kaupunginhallituksen kokouskäsittelyssä. Kaiken huippuna siis moitekirjelmä esitetään, mutta ei kaupunginjohtaja Minna Nikanderin siihen 30.8.2020 antamaa vastinetta.

Toteutuuko oikeusturva? Uskomatonta!