Kaskisten tulevaisuus

Marraskuun 18. päivä on tärkeä päivä kaskislaisille, silloin kaupunginvaltuusto kokoontuu päättämään, onko Kaskinen nimistä kaupunkia Suomen kartalla, vai pyyhkäistäänkö se sieltä pois. Varmaa on kuitenkin, että asiasta äänestetään valtuustossa. Mikä on lopputulos, se on minulle tässä vaiheessa epäselvää.

Kuntaliitosselvitys on hyvä Närpiön kannalta. Kaskislaisten kohtalo on sama kuin yleensä kuntaliitoksissa, se häviäjän osa. Sopimuksesta luotiin mielikuva, että mikään ei muutu, jos liitytään Närpiöön. Tuskin he uskovat itsekään levittämäänsä sanomaa. Minulle ovat nekin kaupunkilaiset, jotka olivat liitoksen kannattajia, mutta sopimuksen luettuaan heidän sanomansa oli selkeä, ettei esitettyä sopimusta voi hyväksyä. Kuntaliiton lakimies on käynyt sopimusta läpi ja häneltä tuli useita kysymyksiä. Kritiikkimme esittelytilaisuuksissa koskien esim. investointeja kohtaan oli oikea, ei sido uutta kuntaa, lakimiehen lausunto tukee meidän tulkintaamme. Kun pyysin lakimiehen lausuntoa kaupungilta, minulle ei sitä annettu vaan kerrottiin, että ensin keskustellaan Närpiön kanssa. Jouduin turvautumaan kuntalain pykälään 86, jossa kerrotaan valtuutetun oikeuksista saada tietoa käsiteltävistä asioista, jolloin sain asiapaperit kiitettävällä nopeudella. Oma käsitykseni on, jos Kaskinen tilaa lausunnon, täytyy se olla kaskislaisten päättäjien käytössä välittömästi.

Kaskisten kaupungin taloudellinen tila on huonolla tolalla. Siitä ei kannata kiistellä eikä syytellä toisia. Tehdyistä virheistä pitää ottaa opiksi. Selkeä vastuu on kaupunginhallituksella ja viime kädessä kaupunginvaltuustolla. Tehtävä on jäänyt tekemättä, eli pitää talous tasapainossa. Ensimmäinen tehtävä on johtoryhmän, hallituksen ja valtuuston löytää yhteinen tahto, että tästä selvitään, löytää suunta ja keinot, millä valittuun suuntaan päästään. Kun ne löydetään ja jokainen hoitaa oman tonttinsa, silloin on mahdollisuus selviytyä.

Kuntien tilanne on huolestuttava, on arvioitu, että ensi vuonna puolet Suomen kunnista tekee miinusmerkkisen tilinpäätöksen. Se ei auta Kaskista, mutta se laittaa painetta saada sote-uudistus maaliin nopeasti. Tätä työtä tekee jo Vaasan sairaanhoitopiiri ja tavoitteena on saada asia käyntiin vuoden 2021 alusta. Kaskinen on jo hyväksynyt alustavan sopimusluonnoksen, jossa sote-palvelut siirtyvät uuden kuntayhtymän hoitoon. Tämä tarkoittaa, että kustannuksia siirtyy 6 miljoonaa euroa budjetistamme toisaalle, toki maksamme edelleen kaskislaisten hoidon pienimmin kustannuksin. Joudumme miettimään, mistä karsitaan, koska meillä ei ole varaa pitää tätä kulu- ja palvelurakennetta, mutta ei sitä pidetä mahdollisen kuntaliitoksen jälkeenkään Kaskisissa. Meillä on kirjanpidollista ylijäämää 6,5 miljoonaa euroa, joka antaa aikaa sopeuttaa taloutta hallitusti. Marraskuun 18. päivä nähdään, ketkä haluavat ulkoistaa ikävät päätökset toisten tehtäviksi. Me sosialidemokraatit haluamme ottaa haasteen vastaan. Toivottavasti kaikki puolueosastot käyvät kokouksissaan harkiten läpi sopimuksen jäsenistöään kuunnellen ja sen pohjalta päättävät, mihin suuntaan ovat lähdössä. Toiset puolueet ovat korostaneet enemmän ja toiset vähemmän jäsenistönsä ja kansalaisten tahtoa poliittisessa päätöksenteossa. Kuntaliitosta on käytännössä mahdoton perua, mutta kuntaliitokseen pääsee sen jälkeen, vaikka nyt päätetään jatkaa itsenäisenä kaupunkina. Kaupunkilaiset ovat kantansa ilmaisseet, nyt jäämme odottamaan kunnioittaako Kaskisten kaupunginvaltuusto heidän tahtoaan.

Juhani Holm (sd.)

kaupunginvaltuutettu

Kaskinen