Keskustelu yhteisen edun nimissä jatkukoon

Kirjoittelu Pihlajalinnan ja Kristiinankaupungin välisestä yhteistyöstä ja sopimuksesta jatkui Suupohjan Sanomien lukijalta-palstalla torstaina 10. syyskuuta. Koimme edelleen tärkeäksi jatkaa keskustelua, sillä kirjoittajan vastaus jättää jälleen jälkeensä virheellisen kuvan totuudesta.

Pidämme kiinni siitä, että alkuperäisen kolumnin sisältämät virheet olivat räikeitä ja että tiedot oli kaikkien yhteisen edun vuoksi oikaistava. Yhteisen edun mukaista sen sijaan ei ole kirjoittajan käyttämä leimaava kieli ja viittaaminen asioihin varsin yksipuolisesti ja jopa harhaanjohtavasti.

Huomautamme esimerkiksi, että alkuperäisessä tekstissä käytetty termi ”Valviran musta lista” on nimenomaan harhaanjohtava. Kirjoittajalle täytyy olla selvää, ettei viranomaisella kyseisen kaltaisia listoja voi edes olla. Aluehallintovirastot tekevät hoivakodeissa täysin normaalia valvovan viranomaisen työtään, ja Pihlajalinna tekee aluehallintovirastojen kanssa hyvää yhteistyötä.

Tähän liittyen kirjoittaja nosti vastauksessaan esille muun muassa Pihlajalinnan Ikipihlaja Anne -hoivakodin asiakaspaikkojen rajaamisen vuodelta 2019. Kirjoittaja oikaisikin itse itseään, eli toisin kuin hän aiemmin väitti, Pihlajalinnan hoivakoteja ei ole suljettu. Tämän tapauksen lisäksi tekstiin on nostettu raflaavia lehtiotsikoita, jotka eivät tokikaan kerro lukijalle koko totuutta, jos mitään, kyseisistä tapauksista. Aluehallintovirasto on tehnyt näissäkin tapauksissa normaalia työtään tarkastellessaan asiakkaiden palvelutarpeita ja henkilöstömitoitusta sekä antaessaan niistä ohjausta eri asumispalveluyksiköissä.

Pihlajalinnan palvelutoiminnassa on vahva kehittämisen ote. Toisinaan kehityshankkeissamme on käytetty myös ulkopuolisia alihankkijoita, kuten Parkanon kotihoidossa ja Alavuden asumispalveluissa. Vastuu on tärkeää kantaa myös tilanteissa, joissa kehityshankkeet eivät heti onnistu toivotulla tavalla. Korostamme, että mikäli alihankinnassa on ilmennyt ongelmia, toiminta on palautettu Pihlajalinnan omaksi toiminnaksi.

Kirjoittaja palaa myös uudelleen väitteeseensä tiukasta salailusta. Pihlajalinnan ja Kristiinankaupungin 50-sivuisesta palvelusopimuksesta on peitetty ainoastaan muutamia sanoja tai lauseita. Osa sopimuksen liitteiden teksteistä on peitetty liikesalaisuuksien vuoksi. Liikesalaisuuksien salaaminen perustuu luonnollisesti viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettuun lakiin.

On hyvä, että näistä kysymyksistä keskustellaan myös julkisesti. Kuten jo ensimmäisen vastauksemme otsikossa totesimme, yhteisyhtiön toiminta nojaa avoimuuteen. Olemme valmiit keskustelemaan epäselvistä kysymyksistä myös jatkossa.

Joni Aaltonen

toimitusjohtaja

Pihlajalinna Oyj