Kohti kevättä – kohti kuntavaaleja

Isojoen kunnan viime vuoden tilinpäätös näyttää nousevan selvästi ylijäämäiseksi vaikka talousarvio oli lähes 700 000 euroa alijäämäinen. Tosin lopullinen tulos selviää vasta kun llky:n luvut varmistuvat. Hyvään tulokseen vaikuttivat kunnan omat säästötoimenpiteet, hallituksen tuki kunnille sekä ennakoitua suuremmat verotulot. Mikäli viime vuoden tulos toteutuu nykytietämyksen mukaan on taseessa ylijäämää yli kaksi miljoonaa euroa. Myös taloussuunnitelma tuleville vuosille on tasapainossa. Joulukuun lopussa Isojoen työttömyysaste oli 6,1 prosenttia se oli Etelä-Pohjanmaan alhaisin. Koko maassa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 13,6 prosenttia.

Isojoki on Suomen vähävelkaisempia kuntia. Kunnan velka on tämän vuoden lopussa vain 200 euroa asukasta kohti. Kunta on velaton vuonna 2024 mikäli niin haluamme. Suomen kuntien keskimääräinen velka on noin 3 500 euroa asukasta kohti. Isojoen talous on vahvalla pohjalla. Tuulivoimaloita on tulossa lähivuosina lisää. Niistä saatavat kiinteistöverot auttavat rahoittamaan nykyiset palvelut tulevaisuudessa ja pitämään päätösvallan omissa käsissä. Meillä on pullat hyvin uunissa!

Sosiaali- ja terveydenhoito on kuntien vastuulla ainakin vuoteen 2023, silloin sote-palveluiden pitäisi siirtyä hyvinvointialueiden eli maakuntien vastuulle, mikäli hallituksen suunnitelmat toteutuvat? Kokoomus ei kannata maakuntamallia, kokoomus kannattaa nykyjärjestelmää jossa kunnat kuntayhtymien kautta vastaavat sote-palveluista. Nykyjärjestelmää pitää kehittää ja talouspohjaa vahvistaa, tällöin palvelut pysyvät lähellä ja kuntien päätösvallassa. Maakuntamallissa on suuri vaara, että palvelut ja työpaikat keskittyvät maakuntakeskuksiin. Kunnilta ollaan viemässä yli puolet niiden rahoituksesta. Jäljellä jää vain velat ja kulut. Tätä ei moni kunta kestä, alkaa kuntaliitosten aalto? Isojoella on kaikesta huolimatta paikka itsenäisten kuntien joukossa myös tulevaisuudessa kun pidämme taloutemme hyvässä kunnossa ja kunnan elinvoimaisena.

Huhtikuussa järjestetään kuntavaalit. Kuntavaaleissa valitaan henkilöt, jotka käyttävät kunnissa valtaa seuraavat neljä vuotta. Uusi kunnanvaltuusto valitsee kunnanhallituksen ja lautakunnat sekä muut luottamushenkilöt. Kunnissa ei päätetä Suomen Eu-politiikasta, ei Suomen Nato-jäsenyydestä eikä Suomen ilmastopolitiikasta. Kunnissa päätetään meille kaikille tärkeistä lähipalveluista ja muista arjen asioista. Kuntavaalit on Suomen tärkeimmät vaalit!