Kristiinan kävelykatujen ja kaupunkisillan huolto ei näe vanhuksia

Joukossamme on useita iäkkäitä asukkaita, jotka kokevat olleensa sivuutettuja kun kunta päättää kävelyteiden kunnossapidosta.

Suomessa on aina ollut vuodenaikojen vaihteluita. Ilmastonmuutos on nyt tosiasia ja säätilat vaihtelevat nopeasti.

Mikä ”strategia” Kristiinankaupungilla on kävelyteiden suhteen? Kysyisimme, mikä taho on hoitanut tänä talvena esimerkiksi lumenluontia ja hiekoitusta kävelyteillä ja kaupunkisillalla, ja millä perusteilla ja voimavaroilla?

Olemme lukeneet lehdistä, että Destian tiekoneiden määrä yms. on niin kutsuttua salaista liiketietoa. Onko Kristiinan sillan ja kävelyteiden talvi- ja muu kunnossapito myös samanlaista salaista tietoa?

Kaupungin päättäjien olisi otettava paremmin huomioon kaupungin eri puolilla asuvien ja asioivien jalankulkuliikenne ja mahdollisuus suorittaa välttämättömiä arkipäivän toimia jalan. Vanhuksille se on usein ainoa mahdollisuus ulkoiluun ja kunnon ylläpitämiseen.

Kaupungin asukkaina yritämme korkeasta iästämme huolimatta toimittaa kauppa-, pankki-, kirjasto-, terveyskeskus- ja muita asioita. Käymme kirkossa, tapaamme ystäviä ja haluaisimme tehdä ne mieluiten kävellen, rollaattorilla tai muuta apuvälinettä käyttäen niin korkeaan ikään saakka kuin mahdollista. Ei omien tai yhteiskunnan maksamien taksipalveluiden avulla.

Kaupunkisillan jalankulkijoille tarkoitettu osa on kelvottoman kapea, liikenne kulkee pelottavan lähellä ja on huonosti talvihoidettu. Esimerkiksi hiekoitusta ei hoidettu asianmukaisesti. Katua ylittäessä oli tänä talvena tiellä korkeat jäävallit, joita oli raskas ylittää rollaattorin kanssa.

Jotkut ovat etsineet tarkempaa tietoa jalkakäytävien ja sillan hoidosta kaupungin internet-sivuilta vailla tulosta.

Onko niin, että kaupungin yhteisistä asioista päättävät eivät suostu kävelemään tuulisen, kapean, epämukavan sillan ylitse, vaan katsovat näkyä auton ikkunan läpi?

Kehotamme tekemään matkan Pitkänsillan yli liikuntarajoitteisen kanssa eri sääoloissa. Sillalla tuulee usein kovaa ja lumi sulaa jättäen jäljelle epätasaisen jään. Lumi kasautuu sillan kaiteen viereen, jolloin on pakko kävellä lähellä ajoväylää. Epävarmasti liikkuva voi horjahtaa ajotielle.

Olemme monivuotisia veronmaksajia, ja Cittaslow-kaupungin lienee tarkoitus huolehtia myös jalkakäytäviä tarvitsevien hyvinvoinnista.

Poliitikothan ovat kehittänee idean vanhuksista, joiden on tultava toimeen kotonaan – itsenäisinä toimijoina. Se edellyttää fyysistä kuntoa ja yksi tärkeä kunnon ylläpitäjä on liikunta. Osa meistä käyttää rollattoria käydessään kuntosalilla, mutta epätasaisesti hoidettujen jalkakäytävien vuoksi harrastusta on ajoittain mahdotonta toteuttaa.

Lisäksi, vanhuksille pitäisi järjestää myös helppokulkuisia kuntoilureittejä.

Joukko itä- ja länsipuolen ikääntyneitä ja aikanaan ikääntyviä asukkaita

Kristiinassa

>>>>>>> Stashed changes