Kuntaliitos vai ei?

Kuntaliitossopimuksen esittelytilaisuuksia on pidetty kaksi. Tilaisuudessa on luotu mielikuvaa kuulijoille, että jos liitymme Närpiöön palvelut säilyvät entisellään. Tämä ei pidä paikkaansa, kummassakin vaihtoehdossa, olemme itsenäisiä, tai liitymme Närpiöön, palvelurakennetta joudutaan supistamaan.

Toisessa vaihtoehdossa meidän päättäjien on tehtävä se itse, toisessa sen tekee Närpiön valtuusto. Esitelty sopimus sitoo osapuolia kolme vuotta. Sen jälkeen uuden kunnan valtuusto päättää asioista niin kuin parhaaksi näkee.

Sopimus on epämääräisesti laadittu ja hyvin tulkinnanvarainen, joka palvelee Närpiön tavoitteita. Kiinnitin huomiota kolmeen kohtaan. Investoinneissa on niin että Närpiö on suostunut tekemään sopimuksessa mainitut investoinnit miksi siinä ei lue, että Närpiö tekee liitteessä 5 luetellut investoinnit Kaskisissa 2021 - 2023. Sopimuksessa lukee, että investointeja toteutetaan kaupungin vuosittain talousarviossa sopimassa laajuudessa. Se tarkoittaa, että Närpiön valtuusto päättää vuosittain mitä Kaskisiin investoidaan.

Terveysasema-kohdassa ”Kaskisten palvelut” laatikossa lukee sairaanhoitaja, lääkäri ajanvarauksella. En saanut selvää vastausta mitä se tarkoittaa. Jatkaako terveysasema mahdollisen kuntaliitoksen jälkeen nykyisillä resuseilla, jos näin on miksi kirjausta ei ole tehty selkeämmin?

Kolmasnneksi on uuden kunnan henkilökunnan kielitaitovaatimukset ja miten varmistetaan, että suomenkielinen saa terveys- ja vanhuspalvelut äidinkielellään ja pystyy osallistumaan kunnallispolitiikkaan. Sopimuksessa asiasta mainittiin parilla kolmella lauseella. Kaskislaisilla ei enää ole todellista mahdollisuutta vaikuttaa kyseiseen asiaan.

Itse olin kahdessa kokouksessa. Minulle jäi vaikutelma, että kirjaukset olivat epämääräisiä. Niitä sitten korjailtiin seuraavassa kokouksessa.

Nyt kun kuntaliiton lakimies on käynyt läpi joitakin kohtia sopimuksesta, on tullut esiin miten epäselvä sopimus on.

Kyselin tilaisuudessa kohdasta investoinnit. En saanut vastausta siihen, sitooko se juridisesti Närpiötä. Lakimiehen tulkinta on sama kuin minun, että ei sido. Jo äänestäneet ovat ehkä tehneet päätöksensä virheellisin perustein.

Hyvä, jos juristi kävisi läpi sopimuksen kaskislaisten näkökulmasta, kuten ensimmäisessä yleisötilaisuudessa esitettiin. Kaskisten talouden tasapainottamiseen ei ole yhtä vastausta ja miljoonaa ei pysty yhdessä budjetissa karsimaan. Tämä vaatii ainakin kaksi kolme vuotta. Uskon, että sosiaali- ja terveysuudistus toteutuu tällä hallituskaudella, jolloin ne siirtyvät maakunnan vastuulle. Kaskisista siirtyy 32 henkilöä maakunnan kirjoille ja kustannuksista 6 miljoonaa euroa.

Meiltä leikataan myös tuloja, mutta menot ovat Miettisen selvityksen mukaan 1,55 miljoonaa euroa suuremmat kuin vastaavissa kunnissa keskimäärin, niin meidän hyöty on 1.55 miljoonaa euroa. Tuloja leikataan kaikilta saman kaavan mukaan. Hyötymme on suurempi kuin muilla. Uskon, että selviämme tulevaisuuden haasteista, mutta ei ilman ikäviä päätöksiä.

Miettisen selvityksessä Kaskisten säästöpotentiaali on noin kolme miljoonaa euroa. Tämä selvitys olisi pitänyt olla kaupunkilaisten luettavissa, niin saisi jonkinlaisen käsityksen siitä, missä kulumme ovat korkeammat kuin vertailukunnissa.

Selvitus pitääkin asettaa välittömästi näytteille niin, että kaupunkilaiset voivat siihen tutustua.