Kuntaliitosselvitys Kaskinen–Närpiö

Toivoisin, että kaikki kaskislaiset lukisivat tarkkaan kuntaliitosesiselvityksen ja tekisivät sen pohjalta oman harkinnan mukaisen äänestyspäätöksen. Sosiaalisessa mediassa kirjoitellaan monilta osin aivan perättömiä asioita, koskien meidän kahden kunnan välistä sopimusta. Sopimushan on kahden osapuolen yhteisesti neuvoteltu sopimus, jossa molemmat osapuolet ovat joutuneet antamaan periksi joitakin asioita, myös Närpiö on tullut monessa asiassa vastaan.

Onko kuntaliitosvastustuksen syynä kieli tai se ettemme saa jatkossa ääntämme kuulumaan. Meidän on nyt otettava vastuu kuntalaisistamme ja myös työntekijöistämme koska meidän taloudellinen tilanne on niin huono, että emme voi välttyä irtisanomisilta, verojen korotuksilta, taksojen korotuksista edes tulevan kolmen vuoden aikana. Sopimuksessahan sovittiin palvelujen pysyvän tämän päivän tasolla ainakin kolme vuotta ja irtisanomissuoja sovittiin 5 vuodeksi.

Meidän säästötarve on erittäin suuri. Puhutaanhan 10 % säästötavoitteesta, joka ei mielestäni ole edes riittävä. Osan palveluistamme tuotamme velkarahalla, jota ei missään tapauksessa saisi tapahtua. Vaikkakin meillä on ns. säästöjä aikaisemmilta vuosilta, ei meillä kuitenkaan ole rahaa, meidän omaisuus on kiinteistöissä, joista osa on käyttökelvottomia/arvottomia.

Mitä päätöksentekoon tulee, niin mistä me saamme itsenäisenä kuntana päättää seuraavien vuosien aikana: yt-neuvotteluista, irtisanomisista, verojen korotuksista jne. onko enää mielekästä olla luottamushenkilönä? Saammeko seuraavaan kunnallisvaaleihin ehdokkaita (nuoria)? Nykyinen valtuusto koostuu suurimmaksi osaksi eläkeläisistä ja se taas johtuu siitä, että ei viime vaaleihinkaan saatu nuorempia ehdokkaita. Vaikea uskoa, että suurta kiinnostusta olisi asettua ehdolle meidän taloudellisissa vaikeuksissa taistelevaan kuntaan.

Me maksamme jo tänä päivänä seutukuntamme korkeimpia veroja; kunnallisvero ja kiinteistöverot. Vaikkakin meillä on hyvätuloisia eläkeläisiä, eivät kuitenkaan kaikki eläkeläiset kuulu tähän joukkoon, monella on vaikeuksia kaikkien maksujen ja verojen suorittamiseen.

Olen varma siitä, että jos kuulumme suurempaan yhteisöön on meillä paljon paremmat mahdollisuudet kehittyä, se koskee myös meidän satamaamme. Satamastahan on puhuttu, että me ”annamme” sen närpiöläisille. Jos kuntaliitos tulee, on satama edelleen meidän, sillä olemmehan sen uudenkin kunnan asukkaita.

Uskon myös, että sisään muuttoa Kaskisiin tulee tämän uuden kunnan sisällä, koska meillähän on kauniimmat asuinalueet, myös kiinteistöjen arvo tulee nousemaan. Kaskinen on aina Kaskinen ja minä tulen aina olemaan kaskislainen. Jatkossakin on kyltti Kaskinen/Kaskö olemassa entisillä paikoillaan, voi olla, että se muutetaan Kaskö/Kaskinen, mutta näinhän se oli vuosikymmenet aina vuoteen 1974-1975, jolloin Kaskisiin tuli suomenkielinen enemmistö ja kyltit vaihdettiin toisinpäin. Muita muutoksia en juuri näe kuntaliitoksesta aiheutuvan paitsi, että myös meidän verotus laskee tai se ei ainakaan nouse kuntaliitoksen vuoksi.

Mirja Högstrand

valtuuston 1. varapuheenjohtaja, sitoutumaton vasemmiston edustaja, Kaskinen