Kurikan kyläkoulut ja sote-keskus

Kurikan kaupunginvaltuusto päätti lakkauttaa kolme kyläkoulua perustellen sitä pienillä kustannussäästöillä.

Esimerkiksi Säntin koulu oli todettu terveeksi ja oppilasennuste oli positiivinen. Valtuuston kokouksen nauhoitetussa videoleikkeessä kuulutettiin sitä paljon puhuttua virkamiesvastuuta.

Samaan aikaan virkavastuulla tehdään sote-keskusta vastoin eduskunnan säätämää sosiaali- ja terveydenhuollon kiinteistöjen rakentamista koskevaa rajoituslakia.

Kurikan kaupunki on kesällä 2018 hakenut sote-keskuksen laajentamiseen ja peruskorjaukseen poikkeuslupaa. Suunnitelmien mukaan sote-keskuksen ensimmäisen vaiheen kustannusarvio oli yli 7 miljoonaa ja toinen vaihe yli 2 miljoonaa. Valtioneuvoston raha-asiainvaliokunta hylännyt hankkeen sosiaali- ja terveysministeriön esityksestä eikä myöntänyt hankkeelle poikkeuslupaa 5. heinäkuuta 2018 pitämässään kokouksessa.

Hylätyn poikkeuslupapäätöksen mukaan asiassa ei ole selvitetty ehdotetun hankkeen välttämättömyyttä tai kiireellisyyttä kaupungin lakisääteisten velvoitteiden toteutumisen kannalta huomioiden kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta annetun lain 4 pykälän säännökset.

Ja silti vastoin lakia ja raha-asiainvaliokunnan päätöstä Kurikan kaupungin virkamiehet ja päättäjät ovat ajamassa pöytäkirjoihin perustuen edelleen sote-keskuksen laajentamista ja peruskorjausta, jonka ensimmäisen vaiheen kustannukset ovat yli viisi miljoonaa. Samassa taloussuunnitelmassa esiintyy myös edelleen toinen vaihe, johon on varauduttu kahdella miljoonalla. Hankkeen hinta on nyt pöytäkirjoissa myöhemmin muutettu tasan viiteen miljoonaan ilman hankesuunnitelman päivitystä. Hanke ei muutu lailliseksi pilkkomalla kustannuksia erinimisiä hankkeisiin ja keinotekoisesti rajaamalla kustannuksia urakka-alueen ulkopuolelle.

Hanke tarvitsee joka tapauksessa muun muassa ilmanvaihtokoneet, pihan ja jopa kalusteet.

Haluaako Ilmajoki lähteä maksumieheksi tähän Kurikan suuruudenhulluuteen? Sitoutuuko maakunta tai maakunnan kaatuessa JIK tässä vaiheessa sellaisten tilojen vuokralaiseksi, jotka rakennetaan vastoin rajoituslakia? Ainut, mikä on varmaa on se, että hanke keskeytyy välittömästi kun joku siitä hallinto-oikeuteen lainvastaisena hankkeena valittaa.

Veronmaksaja

Isojoki