Kysymyksiä Kristiinan kaupunginjohtajalle

Mila Segervall, sinä olet kaupungin korkein viranhaltija ja välität kaupungin asukkaista? Suomen Merituulen anomuksen valmistelusi, joka koskee merituulipuistoa varten varatun alueen suunnittelua, herättää suurta ihmetystä.

Valmistelu on täynnä hölynpölyä ja nollatietoutta. Mainitset muun muassa Skaftungin kalastuskunnan ”asiantuntijalausunnon”. Nämä asiantuntijat tuskin ovat arvostettuja tai tunnettuja meritutkijoita, vaan mitä suurimmassa määrin tuntemattomia.

Aiemmin tehtyä ympäristönvaikutusarviota ja sen vaikutuksia/tuloksia et ole lainkaan maininnut. Miksi?

Kaupungin kannalta tärkein tieto anomuksessa on, että tulot merituulipuistosta voisivat olla kaksi miljoonaa euroa vuodessa. Miksi et mainitse tätä valmistelussasi? Lisäksi anomus on maannut koskemattomana yli vuoden.

Kyseinen kahden miljoonan euron summa merkitsisi karkeasti laskien 300 euron tuloa jokaiselle kaupunkilaiselle vuodessa – vastasyntyneistä vanhuksiin. Onko meillä varaa kieltäytyä näistä tuloista?

Kaupungin verotulot vuodelta 2019 olivat runsaat 24,5 miljoonaa euroa. Merituulivoimasta saatavat kaksi miljoonaa lisäisivät verotuloja kahdeksalla prosentilla. Joka vuosi, jona kaavoitusta viivästytetään, menettää kaupunki tuloja.

Toinen laskelma osoittaa, että tulot voisivat olla jopa kuusi miljoonaa euroa, joka vastaa neljännestä kaupungin verotuloista. Veroprosenttia voitaisiin alentaa!

Suurkiitos niille, jotka ovat asiallisesti ja valaisevasti kirjoittaneet tuulivoimasta saatavien kiinteistöverotulojen merkityksestä kunnille.

Mila Segervall, asian valmistelusi osoittaa selvästi, että ”huvilamafian” mielipide on sinulle tärkeämpi kuin kaupungin asukkaiden. Tämä ”huvilamafia” koostuu suurimmaksi osaksi entisistä siipyyläisistä ja muista ulkopaikkakuntalaisista, jotka eivät maksa veroa Kristiinankaupunkiin.

Valmistelu osoittaa selvästi, että valmistauduit johonkin, jota voisimme kutsua eräänlaiseksi kaupunkilaisten ”ryöstöksi” – 300 euroa jokaiselta asukkaalta joka vuosi.

Oletko tässä valmistelussasi käyttäytynyt sinulle kaupunginjohtajana annetun luottamuksen arvoisesti? Olisiko sinun syytä luopua virastasi?

Emmekö me paikkakunnalla pysyvästi asuvat ja tänne veroa maksavat ole sellaisen kaupunginjohtajan arvoisia, joka vastaa kaupungin taloudesta ja ajaa sen asukkaiden etua?

Bo-Göran Lindh

Korsbäck