Llky:n toiminta laadukasta ja henkilöstö osaavaa

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän (Llky) oman toiminnan suurin kustannus on henkilöstökulut. Henkilöstö on myös tärkein voimavara ja sen tehokas työskentely lisääntyvän palvelutarpeen keskellä on tärkeätä. Vaikuttava toiminta onnistuu hyvän henkilöstöpolitiikan, onnistuneen rekrytoinnin ja osaamisen kehittymisen kautta. Toimintoja kehitetään jatkuvasti ja näin vältetään lisärekrytointeja.

Llky:n henkilöstökustannukset vuonna 2018 olivat yhteensä 35 214 000 euroa. Talousarvioon verrattuna ylitystä on 780 000 euroa.

Kuntien kanssa neuvotteluissa ja johtokunnan päätöksellä talousarvioon ei otettu palkankorotusvarausta, koska siitä ei tiedetty valmisteluvaiheessa. Tämän vaikutus ylityksestä oli 290 000 euroa. Työehtosopimusta tulkittiin valtakunnallisesti 2018 siten, että tammikuussa 2019 maksettu kertaerä 220 000 euroa tulikin kirjata vuodelle 2018. Edelleen keväällä 2018 maksettiin vielä Trillan siirtymisestä Suupohjan koulutuskuntayhtymälle siirtynyt 87 000 euron lomapalkkavelka. Jäljelle jäävä noin 180 000 euron ylitys on toiminnasta johtuvaa ylitystä, joten yli kolmannes palkankorotuksista onnistuttiin kattamaan toiminnan tehostamisella.

Jos vertailu tehdään vuoteen 2017 ja poistetaan maksettu kertaerä ja lomapalkkavelan maksu, ovat henkilöstökustannukset palkankorotuksen jälkeenkin vain 28 000 euroa korkeammat. Llky on onnistunut oman toiminnan tehostamisessa.