Mietteitä Kaskisista

Kaskisissa kuluneet kaksi viimeistä vuotta ovat olleet todella raskaat johtuen kuntaliitosäänestyksistä.

Kuntaliitosasia on jakanut kaupunkilaiset ja päättäjät kahteen leiriin, niin kuin näissä liitosasioissa yleensä käy, varsinkin jos äänestystulos on tiukka. Nyt kuitenkin täytyy katsoa tulevaisuuteen ja valtuuston on asetettava tavoitteeksi talouden kuntoon laittaminen. Kaskisissa on tällä hetkellä positiivinen vire yrityspuolella.

Lunawood ja Aureskoski investoivat tuotannon lisäämiseen ja syntyy uusia työpaikkoja. Kaskisten satamassa on positiivinen ongelma, tavarantuojat kyselevät varastotilaa, mutta tällä hetkellä joudutaan vastaamaan, että ei ole. Tähän ongelmaan satamayhtiön hallituksen on mietittävä miten tästä positiivisesta ongelmasta päästään eroon.

Uutta toimintaa on myös syntymässä ns. Ahopajan tontille. Tulevaisuutta on kiertotalous, jota nyt yrittäjä on suunnittelemassa kyseiselle tontille. Ympäristölupaa on haettu ja toivoa sopii, että se putkahtaa byrokratian rattaista ulos mahdollisimman pian ja yrittäjä pääsee rakentamaan hallejaan.

Kalan kasvatukselle on myös ympäristölupaa haettu ja toivottavasti sieltä saadaan positiivinen päätös. Suomessa on asetettu tavoitteeksi kalankasvatuksen lisääminen, jolla korvataan norjalaisen kalan tuontia. Tuotantomäärä olisi noin 1 miljoonaa kiloa vuodessa, joka tarkoittaa uusia työpaikkoja Kaskisiin. Kun työpaikkoja syntyy, tarvitaan työntekijöitä, nyt päättäjien on mietittävä, miten saamme heidät muuttamaan Kaskisiin.

Tällä hetkellä on jopa pulaa vuokra-asunnoista. Muuttoliike Kaskisiin on ollut myös positiivista. Miten selviämme, mielestäni täytyy aloittaa siitä, että meillä on joka tontilla johtava viranhaltija. Nyt mielestäni olemme onnistuneet viranhaltijoiden palkkauksessa. Toinen asia on se, että kaupungin laskutus on ajan tasalla ja raha tulee sisään mahdollisimman nopeasti. Kolmanneksi, hallituksen täytyy käydä läpi kaikki ne menot, jotka ovat todella isoja esim. kaupunkimme ict-menot ovat vuodessa noin 260 000 euroa asiantuntijapalveluja on ostettu yli 400 000 euroa ja korkeisiin sairauslomiin jotka aiheuttavat lisämenoja. On myös päätettävä onko meillä rakenteissa parantamisen varaa. Uskon että saamme talouden tasapainoon seuraavan valtuustokauden aikana kun työskentelemme yhdessä asetetun päämäärän saavuttamiseksi.

Juhani Holm kaupunginvaltuutettu (sd.)

Kaskinen