Nuuttilan vastine Saliininkodin uutiseen

Karijoki on neuvotellut lehden tiedon mukaan Esperin kanssa sopimuksen Saliininkodin kiinteistön omistuksesta. Tekstissä oli maininta myös sitoutumisesta palvelujen tuottamiseen. Varmistin asiaa vielä Esperiltä viikko sitten ja minulle kerrottiin, että se koskee Soten aikaa eikä nykyistä llky:n toiminta-aikaa. Tästä syystä en ole asiasta tiedottanut henkilöstölle, koska aihetta ei ole. On harhauttavaa lukea lehdestä toisenlaista tietoa.

Llky on avoimesti yhteistyössä jäsenkuntien kanssa tehnyt palveluista suunnitelmia. Vuoden 2018 talousarvioon esitimme Saliininkodin osittaista muuttamista tavallisen, kotihoidolla tuetun asumisen muotoon, jotta koko kiinteistön toimivuus voidaan varmistaa. Karijoen kunta ei halunnut muutosta tehdä. Kunnanjohtaja on johtokunnan jäsen ja ollut mukana kaikista asioista päättämässä ja vuoropuhelu on toiminut. En myöskään ymmärrä, miksi llky:lle tulee kivahtaa, jos asukas valitsee toisen asuinpaikan.

Näillä näkymin llky jatkaa siten palvelutuotantoa vuonna 2019, koska muuta tietoa ei ole.

Kari Nuuttila

johtaja, llky

Toimitus vastaa: Tämä on Nuuttilan käsitys asiasta. Karijoen kunnanjohtaja Marko Keski-Sikkilä on vahvistanut jutussa olleet tiedot sekä ennen että jälkeen jutun julkistamisen.

>>>>>>> Stashed changes