Oikeudenmukaisuutta ja yhdenvertaisuutta

Avainsana Kristiinankaupungin kehitykselle on yhteisöllisyys. Ilman yhteisöllisyyttä ja me-henkeä emme kehity emmekä etene, riidat saavat aikaan vain pahoinvointia, koski keskustelu sitten kielellisiä oikeuksia tai tuulivoimaa, tai jotain ihan muuta. Minulle Kristiinan kehittäminen tarkoittaa koko kuntaa kokonaisuudessaan, kaikkine upeine kylineen, joilla jokaisella on oma helmensä. Kehitystä ei tapahdu tuhoamalla näitä kylien omia ainutlaatuisia kalleuksia. Sen sijaan meidän pitää ajatella positiivisesti kaikkea sitä hienoa, mitä meillä on. Ympärillämme on paljon kauneutta, yrittäjähenkeä ja osaamista.

Oikeudenmukaisuuden ja yhdenvertaisuuden tulee olla päätöksenteon pohjana. Kaikilla lapsilla tulee olla yhdenvertaiset mahdollisuudet lähikouluun koulukieleen katsomatta. Kaikilla heillä tulee olla mahdollisuus haaveilla ja toteuttaa unelmiaan huolimatta perheen taloudellisesta tilanteesta tai asuinalueesta.

Oiva mahdollisuus parantaa lasten yhdenvertaisuutta olisi kehittää Härkmeren kyläkoulua kaksikieliseksi koulukeskukseksi, jossa opetus tapahtuisi omalla äidinkielellä, mutta yhteistyö olisi mahdollista yli kielirajojen. Tällöin kaikilla eteläisen Kristiinan lapsilla olisi yhdenvertaiset mahdollisuudet lähikouluun ja tilaisuus oppia toista kotimaista kieltä luontaisesti osana kouluarkea. Tämä pitäisi myös kyläkoulun elinvoimaisena sekä mahdollisesti houkuttelisi uusia asukkaita alueelle. Kielikylpyajattelu ja kaksikielisyys ovat mahdollisuus, jota monet lapsiperheet ovat jo pitkään toivoneet, ja vastaavaan toimintaan on ollut jo useampana vuonna tarjolla myös ulkopuolista rahoitusta.

Jokaisella vanhuksella tulee olla yhdenvertaiset mahdollisuudet onnelliseen vanhuuteen. Palveluiden pysyminen lähellä asukasta on erityisesti heille merkityksellistä, myös kantakaupungin ulkopuolella. Palveluilla on myös työllistävä vaikutus. Myös lapsiperheiden palveluihin panostaminen on tärkeää, esimerkiksi hyvin toimiva päivähoito on ensisijaista työn ja perhe-elämän yhdistämisen helpottamiseksi.

Jokaisen asukkaan tulee voida tuntea olonsa turvalliseksi ja arvokkaaksi, ja siksi meidän kaikkien tulee osoittaa kunnioitusta ja oikeudenmukaisuutta toisiamme kohtaan, asuinalueesta riippumatta. Osallisuus luo tutkitusti hyvinvointia, sen vuoksi on myös tärkeää kysyä asukkailta itseltään, mitä he toivovat. Kuunnellaan asiantuntijoita kentällä, kuten esimerkiksi opettajia, oppilaita, yrittäjiä ja palvelunkäyttäjiä. Jos meillä on yhteisöllisyyttä ja yhteistä tahtoa kehittää ihastuttavaa Kristiinamme kauttaaltaan, voimme saavuttaa sen siten, että kaikki alueet säilyttävät oman kauneutensa ja arvonsa, koska vain silloin olemme vahvoja ja luomme tunnelman, joka houkuttelee muitakin muuttamaan kaupunkiimme. Ajankohta on nyt täydellinen ihmisten löydettyä etätyön mahdollisuudet, ja arvostus kaunista luontoa ja maaseutua kohtaan on suuressa kasvussa.

Positiivista ajattelua kuulee toisinaan syytettävän mielikuvituksellisiksi. Kannattaa muistaa, että suuria innovaatioita harvemmin syntyy ilman mielikuvitusta. Meidän pitää uskaltaa nähdä mahdollisuuksia. Meidän pitää myös ymmärtää me-hengen merkitys. Jollemme ohjaa laivaa yhdessä samaan suuntaan, karahdamme varmasti karille.

Marja Lindberg,

kuntavaaliehdokas (RKP), Skaftung