Paavo Sallinen vastaa Patrick Ragnäsille

Kristiinankaupungin keskusvaalilautakunnan viidestä jäsenestä kolme oli vaihdettu uusiin kaupunginvaltuuston kokouksessa 26.4.2021. Vasemmistoliiton edustajaa ei tarvinnut vaihtaa, vaan hän jatkaa tehtävässä kuten ennenkin. Lisäksi seitsemästä varajäsenestä oli valittu korvaajat neljälle, mukaan lukien itselleni. Suurin osa keskusvaalilautakunnasta ja sen varajäsenistä oli edellisten kunnallisvaalien ehdokkaita. Luonnollisesti moni meistä asettui ehdolle myös tulevissa vaaleissa.

Itseni tilalle olisin voinut esittää jotakuta vain, jos sitä olisi minulta pyydetty. Vaalilautakunnan varajäsenyydet eivät nimittäin ole henkilökohtaisia, eivätkä siksi voi olla myöskään puoluekohtaisia. Eronneille varsinaisille jäsenille etsitäänkin siksi korvaajat puolueiden sisältä eikä varajäsenistä. Oma paikkani – 4. varajäsen, tarkoittaa sitä, että ensimmäisille kolmelle soitetaan aina ennen minua, riippumatta siitä minkä puolueen edustaja on estynyt.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Patrick Ragnäsillä (r.) ei siis ollut todellisia perusteita kritisoida vasemmistoliittoa (Suupohjan Sanomat 29.4.2021), sillä kuten esityslistassa lukee: ”kaupunginvaltuusto valitsee uuden varajäsenen”.

Vasemmistoliitolla ei ole edustusta valtuustossa. Jos valtuusto jatkossa tarvitsee konsultointiamme, sitä kannattaa pyytää ennen varsinaista kokousta. Tästä huolehtiminen olisi käsittääkseni valtuuston puheenjohtaja Henrik Antfolkin (r.) tehtävä.

Ehkä keskusvaalilautakuntaan ei kannattaisi valita pelkästään vaaliehdokkaita, koska vaalien alla siitä aiheutuu vain tarpeetonta sähellystä ja turhia kokouskuluja.

Vaalien ehdokkaita voisikin sen sijaan pyytää muihin lautakuntiin. Samalla demokratia toteutuisi hieman nykyistä paremmin myös Kristiinankaupungissa.

Paavo Sallinen

Kunnallisvaaliehdokas (vas.)

Kristiinankaupunki