Paneeli rajoittaa demokratiaa

Dennis Rundtin johtama kansalaisopiston kansalaispaneeli Kristiinassa antaa tarkoituksella täysin väärän kuvan allekirjoittaneen demokraattiseen prosessiin osallistumisen todellisuudesta. Paneeli haluaa tehdä poliisille ilmoituksen perustuslaillisten oikeuksieni vastaisesti. Varsinainen asiakysymys on jätetty kokonaan pois!

Suupohjan Sanomat 4.11.2021 Lukijoilta-palsta: ”Rikosilmoituksella ei ole mitään tekemistä demokratian kanssa. Se muistuttaa täysin toisenlaista poliittista järjestelmää.”

Kaikissa maailman toimivissa demokratioissa on aina mahdollisuus ilmoittaa poliisille, jotta epäillyt rikokset saadaan selvitettyä, oli kyse sitten kunta- ja valtionhallinnon eri tasojen virkamiehistä tai poliitikoista.

Kun valtaa tarkastellaan, kansalaiset voivat asettaa vallanpitäjät vastuuseen ja vaatia vastuuta. Poliisilla on erittäin tärkeä rooli demokratiassa.

En tiedä, mitä paneeli tarkoittaa ”täysin toisenlaista poliittista järjestelmää.” Poliittista järjestelmää ei tietenkään voida erottaa laista ja järjestyksestä tai tuomioistuimista ja muista oikeuslaitoksista.

Näyttää siltä, että paneeli haluaa murentaa demokratian Kristiinassa. Vai yrittääkö kansalaispaneeli toimia kuin enkelit oikeudessa, joka antaa tuomionsa etukäteen, ennen kuin poliisikaan on saanut tutkimuksen päätökseen? Kuka on paneelissa? Kuluttajatietojen aika.

Olen sitoutunut täyttämään demokratian sisällöllä ja merkityksellä.

Demokratia perustuu ajatukseen poliittisesta tasa-arvosta. Meillä on myös oikeus kyseenalaistaa sitä.

Demokratiaa ei voi pitää itsestäänselvyytenä, ei edes Kristiinassa.

Sture Riissanen

Helsinki/Kristiina