Pohjanmaan hyvinvointialue

Koko Pohjanmaan käsittävän hyvinvointikuntayhtymän valmisteluprosessi on nyt kestänyt yli vuoden. Kaikki kunnat ovat yksimielisiä, ettei minkään kunnan tule olla esteenä muiden kuntien tavoitteiden toteuttamiselle. Kristiinankaupunki hyväksyi myös Vaasan sairaanhoitopiirin perussopimukseen ehdotetut muutokset. Keskustelua herätti varsinkin kysymys siitä, tuleeko Kristiinan siirtää koko sosiaali- ja perusterveydenhuoltonsa uuteen hyvinvoinnin kuntayhtymään. Esiin nostettiin lähinnä vanhustenhuolto. Samaan aikaan perustettiin yhteisyritys Selkämeren terveys. Sairaanhoitopiiri on yhtenä osaomistajana tässä mielenkiintoisessa pilottihankkeessa, jonka pelikentällä on sekä yksityisiä että kunnallisia toimijoita. Kun valinta on tehty, on toimittava sen suomissa puitteissa parhaalla mahdollisella tavalla.

Väestön näkökulmasta sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelut muodostavat kokonaisuuden, jota elämäntilanteesta riippuen tarvitaan vaihtelevassa määrin sekä sosiaali- ja perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon osalta. Tarve muuttuu, mutta koskee kaikkia kehdosta hautaan.

Uuden järjestelmän peruselementti on sosiaali- ja terveyskeskus. Kristiinan sairaalanmäki on jo toiminnaltaan sellainen, mutta meidän on varauduttava vastaamaan kulman takana piileviin uusiin haasteisiin. Suuremmassa organisaatiossa on huomattavia mittakaavaetuja, varsinkin digitaalisten palvelujen, laatujärjestelmän ja erittäin erikoistuneiden palvelujen ylläpidon osalta.

Meidän tulee voida hyödyntää digitalisoinnin suomia etuja, mutta säästää tukitoiminnoissa. Yhteisellä organisaatiolla on parhaat edellytykset turvata pätevän henkilökunnan saatavuus ja palvelujen tasavertainen laatu koko alueella.

Tulevat haasteet huomioon ottaen meillä on enemmän yhteistä etua muiden kuntien kanssa kuin yksityisten kaupallisten yritysten kanssa. Yhteistä etua kunnallisten toimijoiden kanssa on palvelutuotannossa, ei rakenteissa. Selkämeren terveys -yhteisyrityksestä tulee mielenkiintoinen pilottihanke. Yhdessä muiden kuntien kanssa voimme kehittää uusia hoitorakenteita, yhteistä palvelusisältöä ja integroituja prosesseja. Tämän mahdollistaminen vaatii kaikkien jäsenkuntien (13) keskinäistä ymmärrystä. Tarvitaan organisaatio, joka huomioi myös maaseudun tarpeet.

Nykyinen hallitus on antanut ymmärtää, että tuleva terveydenhuollon uudistus perustuu periaatteessa samaan konseptiin kuin vapaaehtoinen hyvinvointikuntayhtymä.

Pohjanmaan kunnat ovat edelläkävijöitä. Sananlasku ”Se ensin jauhattaa, joka ensin myllyyn tulee” sopii meille erinomaisesti. Aktiivisesti osallistuvalla kunnalla on paremmat mahdollisuudet vaikuttaa kuin sivusta seuraavilla. Jos oletamme, että vapaaehtoisen kuntayhtymän rakenteet siirretään maakuntatasolle, alusta saakka kehitystyössä mukana oleminen on eduksi. Sosiaali- ja perusterveydenhuollon osalta ainoastaan toimintansa uuteen kuntayhtymään siirtäneillä kunnilla on sanansa sanottavana. Henkilökunta siirretään uuteen kuntayhtymään liikkeenluovutuksen periaatteella, siis vanhoina työntekijöinä. Tältä osin kaikkien työsuhde jatkuu, mutta olisi myös toivottavaa, että alueemme johtavilla viranhaltijoilla olisi vahva asema uudessa organisaatiossa. Meidän on huolehdittava, etteivät nykyiset sopimuksemme yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa vaarannu. Itse ajattelen Kristiinamediä ja varsinkin Geritrimin asemaa säätiön omaavan ”kärkiosaamisen” huomioon ottaen aikana, jolloin dementiasairaudet rasittavat ihmiskuntaa. Vielä on mietittävä, miten toimimme kiinteistöjen suhteen. Tästä ei ole lopullisesti sanottu mitään, mutta luultavasti kiinteistöt jäävät kunnan omistukseen. Myös siinä tapauksessa voi olla eduksi olla alusta alkaen mukana ja tuoda esiin erityisintressejämme.

Suomessa sosiaali- ja perusterveydenhuollon menot ovat vuodessa yli 20 miljardia euroa. Resurssipula ja lisääntynyt sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelujen kysyntä muodostuvat vastaisuudessa suureksi haasteeksi kunnallisille päättäjille.

Presidentti Mauno Koiviston mottona oli että ”Ellemme varmuudella tiedä, kuinka tulee käymään, olettakaamme, että kaikki käy hyvin”.