Rakennuskannan tarkastuksesta

Kristiinassa on käynnissä koko kaupungin alueella rakennusten inventointi. Tänne Metsälään ja muutamiin muihin kyliin tuli ko. kysely heti joulun jälkeen. Lähetyksen saatteessa on kohta jossa lukee mm. näin: ”Tarkastuksen tarkoituksena on... Päivittää tiedot eri viranomaisten rakennustietojen rekistereihin. Näitä rekistereitä ovat mm. kaupungin rakennuskanta, väestörekisterikeskuksen tiedot sekä verohallinnon tiedot.”

Tällainen inventointi on aika työläs ja kallis järjestää, sitä ei tehdä huvikseen. Ehkä esim. väestörekiusterikeskus on todella kiinnostunut saunoistamme ja tuvistamme? Mutta kun kysyn itseltäni miksi tämä savotta, niin onko sitten kuitenkaan muita varteenotettavia kiinnostuneita kuin yksi, verottaja. Tässä tapauksessa kaupunki kiinteistöverojen muodossa.

Epäilykseni onkin, että pyrkimys on korottaa kiinteistöveroja, joilla tämä työkin maksetaan ja sen jälkeen saada lisätuloja. Tilanne Metsälässä on nyt sellainen, että meillä on täällä yksi Suomen suurimmista tuulivoima-alueista, josta johtuen kiinteistöjen arvot ovat kovasti alentuneet, voimaloista johtuvien melu-, näkymä- ja välkevaikutuksien vuoksi.

On myös huomioitava, että kaupunki saa voimaloista merkittävät kiinteistö- ym. verotulot. Samaan aikaan täältä on kadonnut loputkin kaupungin vähät palvelut. Kylää halkova tiekin on huonossa kunnossa. Mainitut seikat huomioon ottaen olisi oikeudenmukaista, että kiinteistöverojamme ei missään tapauksessa koroteta vaan alennetaan ne alentuneelle tasolle.