Rohkeita päätöksiä Isojoella

Suupohjan Sanomissa (30.10) moitittiin Isojoen valtuutettujen rohkeutta. Kritiikki kohdistui pääkirjoituksen ja varsinaisen jutun toimesta valtuuston päätökseen jättää asettamatta 2,2 kilometrin suojavyöhyke asutuksen ja kaavoitusvaiheessa olevan Rajamäenkylän tuulivoimapuiston välille. Kirjoitusten pääasiallinen sisältö oli, että päätökset Isojoella tehtäisiin ilman asiaan kuuluvaa keskustelua.

Isojoen kunnanvaltuusto tekee vastuullisia päätöksiä, joiden vaikutukset kantautuvat kymmenien vuosien päähän. Varsinkin niiden päätösten tekeminen, joista kaikki eivät pidä, vaatii rohkeutta. Se on poliittista vastuunkantoa. Valtuustosalissa keskustelu on aina kunnallisen päätöksenteon jäävuoren huippu.

Rajamäenkylään ja aloitteeseen liittyvistä asioista on järjestetty lukuisia iltakouluja asiasta päättäville hallituksen jäsenille ja valtuutetuille. Keskustelu niissä on ollut vilkasta. Tutkittua tietoa on haettu päätöksenteon tueksi ja sitä on saatu. Asioiden valmisteluun on tehty paljon työtä, jonka jokainen voi käydä toteamassa julkisesti nähtävillä olevista pöytäkirjoista. Ei silloin synny Suupohjan Sanomien toivomaa draamaa ja debattia, jos asioista ollaan samaa mieltä. Me teemme vastuullista kuntapolitiikkaa, emme tosi-tv:tä.

Nimettömästi laaditussa pääkirjoituksessa mainittiin, että aloite ei olisi saanut ansaitsemaansa huomiota. Pienemmälle huomiolle itse lehtijutussa jäi useampi seikka, joita kunnanjohtaja Juha Herrala toi asian esittelyssä esille. Jutussa ei kerrottu esimerkiksi sitä, että Varsinais-Suomen Ely-keskus oli lausunnossaan 3.9.2015 vastaavan aloitteen osalta todennut, että suojaetäisyyttä koskevaa kaavamääräystä on pidettävä lainvastaisena. Kunnan päätöksenteon on lähtökohtaisesti oltava sellaista, että se noudattelee lain ja asetusten määräyksiä.

Vähälle huomiolle jäi sekin, että satoja sivuja tutkimusta sisältävä hankkeen ympäristövaikutusten arviointiseloste on valmis. Tutkimusten tulokset eivät tue suojavyöhykkeen perustamista. Esimerkiksi ympäristöministeriön melulle asettamat ohjearvot eivät ole edes lähellä ylittyä tuulipuistoa ympäröivässä asutuksessa. Välkevaikutuksia voidaan kontrolloida välkkeenestojärjestelmällä. Toivoisimme, että mm. näistä tosiasioista olisi rohkeutta kirjoittaa lehdissä enemmän.

Kuntalaisaloitetta käsiteltiin rohkeasti ja perusteellisesti eri kanteilta. Otimme huomioon aloitteen allekirjoittaneiden näkemykset ja muiden asiaan kuuluvien mielipiteet. Lisäksi perehdyimme tutkittuun tietoon ja hankealueesta tehtyihin laajoihin tutkimuksiin. Päätös tehtiin kokonaisharkinnan perusteella rohkeasti tulevaisuuteen linjaten. Ei meiltä rohkeutta puutu.

Isojoen kunnanvaltuuston valtuustoryhmien puheenjohtajat

Simo Teikari (kesk.),

Toni Hautala (kok.),

Jorma Rantala (ps.) ja

Ari Kuusimäki (sd.)