Ruotsinkieliseltä taholta on työskennelty Carlsron museoa vastaan

Carlsron suojeleminen lisää Kristiinassa kaupungin velvollisuutta pitää rakennukset kunnossa ja lisää korjaustöiden tarvetta. Renkituvan huono kunto johtuu kaupungin välinpitämättömyydestä pitää Carlsron alueen rakennuksia kunnossa. Tätä on jatkunut noin 15 vuotta haltuunotosta.

Taka-ajatuksena oli varmasti, että Carlsron kiinteistö myytäisiin avoimilla markkinoilla ja kaupan tuottamat rahat kylvettäisiin tuuleen.

RKP:läinen poliitikko sanoi Syd-Österbottenissa kerran: ”Carlsron kiinteistö pitää myydä ja näyttelyesineet siirtää kaupunkiin, koska kaupungilta on liian pitkä matka Carlsrohon”.

Mutta kun on ollut kyse Siipyyn Kiilistä ja sen rakennuksista, joista kaupungilla ei ole mitään osuutta, ovat kaupungin päättäjät aina löytäneet pääomaa korjauksiin ja rakennuksiin ongelmitta.

Se on myös ihmeellistä, että ruotsinkieliseltä taholta on koko ajan toimittu Carlsrota vastaan. Kun isäni Åke pyysi ostaa Carlsron tontin, kesti lähes 10 vuotta, ennen kuin asia eteni. Kaupungin virkamies piti anomusta kirjoituspöydän laatikossa RKP:n poliitikon painostuksen takia. Mutta Åken avuksi tultiin suomenkielisten taholta, ja alkoi painostus sen eteen, että anomus otetaan käsittelyyn. Sillä kertaa avuksi tuli kokoomus. Merkillistä on, että myös tällä kertaa oli samanlainen tapaus aloitteista.

Erä RKP:läinen jätti aloitteen 11.12.2017, mutta myös se aloite joutui pöydän laatikkoon. Se aloite, joka lopulta sai Carlsron kunnostamisen vauhtiin auttaen pelastamaan Carlsron museon jälkimaailmalle, tuli myös tällä kertaa kokoomuksesta.

Aloitteen allekirjoittivat neljä kokoomuslaista ja yksi SDP:n edustaja.

Allekirjoittanut kysyi eräältä keskustalaiselta, että miksei hän allekirjoittanut aloitetta. Vastaus kuului: ”Eihän se sovi, että kaikki suomenkieliset puolueet allekirjoittavat.”

Bengt-Ove Weckström

Carlsro, Kristiina