Se hyvä on meidän voimavara ja mahdollisuus menestyä

Kuntavaaleissa kokoomuksen ehdokkaaksi lähdettyäni esitän tässä tärkeimmät Kristiinankaupungin ja sen asukkaiden tulevaisuuteen vaikuttavat asiat, joiden järkevään ratkaisuun haluan olla vaikuttamassa.

Yritykset: Tärkeintä on mahdollistaa yritysten kiinnostus sijoittaa kaupunkiimme. Kaupungin tehtävä on luoda siihen edellytykset. Siksi Karhusaaren alueen kehittämiseen tulee kiinnittää paljon enemmän huomiota. Tällä alueella on suuria mahdollisuuksia.

Tuulivoima: Tuulivoimasta on luvassa miljoonien verotulot. Nämä rahat kaupunki tarvitsee, jos haluamme jatkossa rakentaa ja investoida, sekä pysyä itsenäisenä kuntana. Kysymys kuuluu, miksi vastustaa tuulivoimaa, jos alan yritykset itse haluavat satsata niihin kaupungissamme? Jos epäilyjä tulevista kustannuksista on, tulee riskien hallitsemiseksi sopimusten teossa olla asiantuntijuutta ja tarkkuutta. Kun huomioidaan myös seudulliset suurhankkeet, kuten Giga Vaasa, on tuulivoiman sähkötuotanto tärkeä osa niitä. Ne tulevat tarvitsemaan mittavasti uutta energiaa.

Talous: Asukkaiden määrän laskiessa ja ikärakenteen vanhentuessa ovat verotulot, joilla kaupungin taloutta hoidetaan, jatkossa nykyistä merkittävästi pienemmät. Siksi talouden turvaksi on luotava mahdollisuudet eri alojen yrityksille rantautua Kristiinaan ja Suupohjaan.

Terveydenhoito: Paljon esillä ollut kielikysymys ei ole terveydenhuollon kynnysasia. Monikielisyys on etu, ei ongelma. Tärkeintä on henkilöstön kyky huomioida asiakas ja halu auttaa. Olemme hyvin voineet seurata kielikeskustelua lehtien palstoilta, mutta on hyvä muistaa, että muutos vie oman aikansa.

Koulut: Tulevaisuudessa oppilasmäärät pienenenevät. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän tulee entistä enemmän tehdä yhteystyötä yli kielirajojen. Uskon että paras ratkaisu on sijoittaa Kristiinan yläkoulut ja lukiot samalle ”tontille”. Se edistää parhaiten luontevaa yhteistyötä.

Lapsiperheet: Kaupungin kannalta on tärkeää että panostamme lapsiperheisiin koska kaupunki ja sen kehitys ja tulevaisuus on riippuvainen siitä.

Matkailu: Turismi kaikkinensa on tärkeä imagokysymys kaupungille monella eri tavalla. Päättäjillä, nykyisillä ja tulevilla, on vastuu myös sen kehittämisestä. Myönteiset kirjoitukset kaupungista, sen toiminnasta ja kulttuurista ovat elintärkeitä kiinnostuksen herättämiseksi tätä aluetta kohtaan.

Huvila-asukkaat: Kaupunki teki selvityksen muutama vuosi sitten siitä, kuinka kattavasti huviloiden omistajat ovat kiinnostuneita vesi- ja viemäriverkoston ylettymisestä mökeille saakka. Vastauksien perusteella valtaosa oli halukas liittymään, jos siihen on mahdollisuus. Kysymys kuuluu, mitä on tapahtunut kyselyn jälkeen? Valitettavasti ei mitään. Mielestäni Krs-vesi onkin yksi niistä toiminnoista, jotka pitäisi yhtiöittää. Se mahdollistaisi sen, että eri hankkeet pystyttäisiin viemään eteenpäin nopeammalla aikataululla, koska esimerkiksi vesi- ja viemäriverkostoon liittyjät rahoittaisivat osan työstä jo rakentamisvaiheessa.

Tukipalvelut: Mielestäni myös muutamia muita kaupungin tukipalveluita tulisi yhtiöittää yhdeksi kaupungin yhtiöksi. Tämä olisi tärkeää tulevaisuutta ajatellen, jotta työpaikat säilyvät jatkossa Kristiinassa eivätkä ne mahdollisesti siirry osaksi maakunnallista hyvinvointialuetta.

Lopuksi on muistettava, että kunnassamme on paljon sellaista, mitä muilla kunnilla ei ole, kunhan me itse vain näemme sen.

Mikael Perjus (kok.)

kuntavaaliehdokas,

Kristiinankaupungin kokoomus