Seinäjoki-Kaskinen -rautatie on todella hyödyllinen

Silloiset päättäjät päättivät 1900-luvun alussa rakentaa Seinäjoki–Kaskinen -rautatien. Taloudelliset voimavarat eivät varmaan olleet kehuttavat ja työ tehtiin mies- ja hevosvoimia käyttäen. Siitä huolimatta rata valmistui. Yli 100-vuotias rautatie on luonut hyvinvointia koko seutukunnalle. Nyt 2000-luvulla rahaa ei enää löydy ja aluepolitikka on täysin unohdettu. Rahat suunataan vain kasvukeskuksiin ja hävitetään vanhat rakenteet.

Kaskisissa kajahtaa-kansanliike on ajanut jo vuosia Kaskinen–Seinäjoki -rataosuuden ylläpitämistä ja kehittämistä.

Vuosia sitten vietiin aloite liikenneministerille ja rautatiehallituksen johdolle. Miehitys niissä on vaihtunut. Suunnittelutyö tehtiin ja se jäi odottamaan toteutttamista, mutta virkamiehet siivosivat pöydän aikaisemmista lupauksista ja päätöksistä.

Nyt rataa on käytetty palvelemaan Kaskisten teollisuutta ja satamaa, joka on elintärkeä portti koko Suomelle poikittaisliikenteen johdosta. Rautatievaunuissa kulkeva valtava tavaramäärä vaatisi satoja rekkoja jo ennestään heikkokuntoisille tieosuuksille,

Rautatiekuljetukset säästävät ilmastoa, energiaa ja on tehokas ja nopea tapa hoitaa suuria massoja.

Tämä rautatie tarvitsee kunnossapitoa ja sen ylläpitämiseen tarvittava raha moninkertaistuu teollisuuden ja satamaliikenteen tuottamissa palveluissa. On todella järjenvastaista edes ajatella, että radan ylläpidosta luovutaan. Valmiita rakenteita ei saa purkaa.

Pitkällä tähtäimellä ajateltuna kunnostettua rataverkkoa voidaan hyödyntää vuosikymmeniä eri puolille maatamme suuntautuvien tavaratoimitusten hoitamisessa. Suomihan on malliltaan pitkänomainen maa ja poikittaisliikennettä rautateillä ei ole ollut riittävästi.

Rautateiden hyödyt korostuvat puutavaran ja muun kappaletavaran kuljetuksissa. Moni teollisuuden haara perustaa yrityksiään paikkakunnille missä kuljetus- ja huoltojärjestelyt ovat kunnossa. Useimmille yrityksille se on perusedellytys investoida paikkakunnille.

Lisäksi matkailu Pohjoismaihin on voimakkaasti kasvussa ja sen hoitamiseen voidaan käyttää ”lättähattutyyppisiä” lähijunia henkilö- ja turistiliikenteen säännölliseen hoitoon. Matkustaminen muualta Suomesta Kaskisiin ja muihin radanvarren kuntiin loisi mahdollisuuksia myös pienyrittäjille.

Kaskisissa 2.7.2018