Selkämeren sairaskotisäätiö 30 vuotta

Selkämeren sairaskotisäätiö (nykyään Geritrim) juhlisti säätiön 30-vuotista historiaa yhteiskunnan palveluksessa pienellä juhlalla 5.11.2020.

Suomen viimeisimmissä sodissa 700 000 nuorta miestä ja naista kutsuttiin rintamapalvelukseen. Heistä 70 000 tuli sotainvalideiksi. Myös minun isäni Eskil loukkaantui vakavasti ja hänestäkin tuli sotainvalidi. Isä oli Vaasan sotainvalidipiirin perustajajäseniä sekä Lapväärtinseudun sotainvalidiyhdistyksen monivuotinen puheenjohtaja. Hänen sotavammoja hoidettiin Tilkassa, Kaunialan sotavammasairaalassa ja Godbyn sairaalassa Ahvenanmaalla. Kotona usein mietittiin, kuinka voisimme tehdä jotain hyvää sotainvalidien hyväksi. Emme kuitenkaan koskaan päässeet alkuun.

Sotainvalidi Arne Nordman otti yhteyttä minuun ja kertoi osastomme saamasta kutsusta. Olimme molemmat heti sitä mieltä, että Kristiinankaupungin sairaalanmäki olisi viisas ja paras vaihtoehto sotainvalidien veljeskodille. Tiedotin kaupunginhallitusta suunnitelmista ja sain vihreän valon viedä asiaa eteenpäin. Otettiin yhteyttä naapurikuntiin, jotka varauksin suhtautuivat myönteisesti. Keskusteltiin perusteellisesti siitä, millaisen muodon tuleva sairaskoti saisi. Päädyimme säätiövaihtoehtoon. Tärkeä ”virstanpylväs” oli 23.10.1984 kun kutsuin koolle alueen sotainvalidit ratkaisevaan kokoukseen Lapväärtin uuteen maataloustoimistoon. Päätettiin yksimielisesti, että uuden sairaskodin paikka on sairaalanmäellä. Pieni työryhmä perustettiin ja siihen kuuluivat allekirjoittanut, johtava lääkäri Björn-Olof Heikkilä, kaupunginjohtaja sekä sihteerinä Magnus Finnäs.

Otettiin yhteyttä tapaturmavirastoon, joka hoiti veteraaniasioita valtakunnallisella tasolla. Saimme heidät lähettämään Sairaskotiryhmä kakkosen käynnille meille. Onnistuimme vakuuttamaan heidät aluesairaalaan, pääterveyskeskukseen ja sairaanhoitokoulutuksen läheisyydellä. Sain henkilökohtaisesti puhua työryhmän jäsenen lääkäri Lars Melinin kanssa, joka neuvottelujen jälkeen oli samaa mieltä kanssani meidän suunnitelmistamme.

K5-kunnat, Karijoki ja Isojoki sekä sotainvalidi- ja veteraanijärjestöt perustivat Selkämeren sairaskotisäätiön vuonna 1986. Olimme alkuun vaatimattomia hoitolaitoksen koossa. Tapaturmavirasto ja Raha-automaattiyhdistys päärahoittajina kehottivat meitä laajentamaan sairaskodin osia siihen kokoon, mitä sairaskoti on tänä päivänä. Rakennus oli valmis kesällä 1990. Pääurakan hinta oli 12,5 miljoonaa markkaa.

Tänä päivänä sairaskoti on ainoa kaksikielinen sairas- ja veljeskoti Suomessa. Henkilökuntaa on 34-35. Liikevaihto on noin kaksi miljoonaa euroa.

Vuonna 2013 säätiö vaihtoi nimeksi ”Geritrim”, lähinnä laajemman asiakaskunnan houkuttelemiseksi. Samalla halusimme antaa viestin henkilökunnalle ja yhteistyökumppaneille, että olimme asettaneet toiminnallemme uudet näkymät ja tavoitteet. Tehtävämme sen jälkeen on ollut tuottaa hyvinvointia, kuntoutusta ja elämäniloa ikäihmisille. Samalla tavoite on luoda nykyaikainen geriatrinen hoito- ja kuntoutusyksikkö maakuntaan.

Muutos oli tarpeen, jotta toiminta jatkuu. Aikaisempi asiakaskunta (sotainvalidit ja veteraanit) vähenivät yhä nopeammin. Vuonna 2012 liikevaihto oli 18 miljoonaa euroa ja silloin valtiokonttorin veteraanikorvaukset olivat 1,3 miljoonaa euroa. Vuonna 2019 liikevaihto oli 2,3 miljoonaa euroa ja siitä vain 0,6 miljoonaa euroa valtiokonttorin korvauksia.

Säätiö on elänyt muutosvaihetta viimeiset vuodet ja se näyttää jatkuvan, koska Suomen sote-uudistus ja Pohjanmaan hyvinvointialue ovat rakennusvaiheessa.

Yhteistyö on menestyksen avain, sekä yksityisten tahojen, naapurikuntien, kolmannen sektorin että tulevan hyvinvointialueen kanssa.