Siipyyn merituulivoimapuisto

Siipyyn edustan merituulivoimapuiston toteuttaminen nostaa taas päätään. Tässäkin lehdessä on ollut monia kirjoituksia aiheesta, viimeksi 11.3.2021 etusivun kuvalla ja tekstillä ”Enemmistö puoltaa Siipyyn myllyjä” ja sitten seuraavalla sivulla ”Merituulivoimalat hajottavat valtuuston rivit”.

Minua huolestuttaa aiheen lähestymistapa, se nähdään pelkästään ja pääsääntöisesti teknis-taloudellisena kokonaisuutena. Ympäristökysymykset loistavat poissaolollaan. Itse asiassa, olen jo pitkään ollut pahoillani täällä Suupohjan seudulla ympäristökysymysten vähäisestä merkityksestä.

Olen kymmenen vuotta sitten valittanut Pohjanmaan liiton maakuntakaavasta siltä osin kun se on koskenut Siipyyn merituulivoimapuiston aluevarausta. Tuolloin perustelin valitustani sillä, että kyseinen alue sijaitsee merkittävän lintu-Naturan läheisyydessä ja suurien merilintujen muuttoreitillä. Valituksellani ei tuolloin ollut minkäänlaista vaikutusta.

Erityisen huolestuttavaa on, että hanketta yritetään nyt viedä läpi vanhoilla tiedoilla huomioimatta IBA-rajauksia (IBA = Important bird and biodiversity areas, suomeksi ”tärkeät lintujen ja luonnon monimuotoisuuden alueet”), sekä uusien voimaloiden teho- ja korkeusmuutoksia.

Birdlife Suomen/Suupohjan yhdistyksen virallisen Maakuntahallitukselle osoittaman valituksen mukaan tämä suunnittelualue on Pohjanlahden lintumuuton ”tiivistymispiste” kapealle alle 15 kilometrin leveälle rannikkokaistalle, ja ennen kaikkea alue on Natura-alueen ulkomeren puoleinen merialue ja hankealueesta 87 prosenttia on IBA-alueen sisällä.

En jaksa uskoa siihen, että Kristiinankaupungin valtuutetut olisivat kaikki välinpitämättömiä tämänkaltaisten ympäristöhaittojen olemassaolosta, tätä asiaa ei vain ole tarpeeksi voimakkaasti tuotu esiin.

Peräänkuulutan nyt Kristiinankaupungin päättäjiltä viisautta ja kaukokatseisuutta tämän luontokohteen suojelun suhteen.

Itsenäisyyspäivän yhteydessä tämä luontokohde oli näyttävästi valtakunnallisesti esillä kun julkaistiin Tasavallan presidentin puolison Jenny Haukion ottama kuva Siipyyn rannikolta. ”Siitä näkee, kuinka luonto voi asettaa meille mittasuhteet”, Haukio totesi Yleisradion Itsenäisyyspäivän juhlalähetyksessä.

Vaikuttaa siltä, että Pohjanmaan maakuntaliitto ei ole kiinnostunut tästä tärkeästä luontokokonaisuudesta, suurtakin merkittävämmästä linnustonsuojelukohteesta.

Toivon, että meidän kaupunkimme päättäjillä on tässä asiassa laajempi ympäristönäkökannallinen käsitys. Helposti tässä asiassa nimittäin käy niin, että tuulivoimaloista saadut kiinteistöverot saadaan, mutta vastaavalla summalla valtio pienentää kunnan valtionavustusta.

Haitat siis jäisivät luontoarvojen tuhoamisena, hyötyjen jäädessä kaupungilta saamatta.