Silomäen anteeksipyyntö tyydyttää

Kristiinan kaupunginhallitus käsitteli maanantaina kaupunginlakimies Niklas Granön ja kaupunginjohtaja Mila Segervallin lausuntoehdotuksen kaupungille 15.3. ja 26.4. lähettämieni kirjelmien johdosta. Niissä arvostelin Selkämeren terveys oy:n toimintaa.

Viime mainitun kirjelmän olen lähettänyt myös eduskunnan oikeusasiamiehelle sekä oikeuskanslerille ja kertonut tilanteesta myös Vaasan sairaanhoitopiirin johdolle.

Kirjelmässäni 26.4. olen viitannut kahteen julkisuudessa olleeseen tapaukseen – joissa potilas ei saanut palvelua suomeksi – sekä tiedossani oleviin yli kymmeneen muuhun tapaukseen.

Näissä kaikissa kaupungin ja Pihlajalinnan omistama Selkämeren terveys ei ole noudattanut Suomen perustuslakia, joka takaa kaikille terveyspalvelut omalla äidinkielellään.

Selkämeren terveys oy on myös toiminut vastoin kaupungin ja Pihlajalinnan välistä sopimusta, joka takaa kaikki terveyspalvelut potilaan äidinkielellä suomeksi tai ruotsiksi.

Kaupunginhallituksen lausuntoehdotuksessa myönnetään julkisuudessa esillä olleiden tapausten kohdalla sattuneet virheet ja todetaan, että ”näiden tietojen kyseenalaistamiseen ei ole mitään syytä”. Myöskään Selkämeren terveys oy:n toimitusjohtaja Heli Silomäki ei kiistä virheitä.

Omassa vastauksessaan kaupungille Silomäki lisäksi pahoittelee tapahtunutta ja vakuuttaa, että Selkämeren Terveys oy pyrkii parantamaan palveluaan siten, että ”sitä on aina mahdollista saada molemmilla kotimaisilla kielillä”. Tulkitsen Silomäen pahoittelun anteeksipyynnöksi.

Olen myös arvostellut Selkämeren terveys oy:n ohjausryhmän kokoonpanoa, sillä sen kaikki viisi jäsentä ovat ruotsinkielisiä. Vaikka laki ei sitä vaadi, edellyttää hyvä hallintotapa, että kielellinen tasa-arvo otetaan huomioon kaikissa kaksikielisisten kuntien erilaisten toimielinten valinnoissa. Aivan eri asia sitten on, mitä kieltä tällainen toimielin käyttää työkielenään.

Kaupunginhallituksen lausunto ja toimitusjohtaja Heli Silomäen esittämä anteeksipyyntö tyydyttävät minua tässä vaiheessa. Tulen kuitenkin jatkossakin tiiviisti seuraamaan tapahtumia Sairaalanmäellä.

Seppo Kuusinen

päätoimittaja emeritus

Lålby