Tuulenkaadot Kristiinassa

Leppäsalmen pururadan ympäristön ja Pormestarin niityn useaan otteeseen sattuneita myrskyvaurioita ei voida jättää raivaamatta Paavo Sallisen toivomalla tavalla (SS 14.3.).

Kristiinankaupunki on noudattanut lakia ja hoitanut velvollisuuksiaan poistaessaan tuulenkaadot.

Kaupungin on myös ajateltava asukkaidensa turvallisuutta. Alueet ovat kuntoilijoiden ahkerassa käytössä olevia lähivirkistysmetsiä, minkä vuoksi lukuisten tuulenkaatojen jättäminen sikin sokin sekä suurten juurakkojen korjaamatta jättäminen ei ole realistista nykypäivän yhteiskunnassa, vaan on päinvastoin suuri turvallisuusriski.

Jos metsässä on hehtaaria kohden enemmän kuin kymmenen kuutiometriä vahingoittuneita kuusipuita, metsätuhojen torjunnasta annettu laki velvoittaa omistajaa poistamaan tämän ylittävän osan. Tämä on tehtävä ennen heinäkuun puolta väliä.

6 §: Vahingoittuneiden puiden poistaminen metsiköstä ja välivarastosta: Jos taimikkovaiheen ohittaneessa metsikössä on hehtaaria kohden enemmän kuin 10 kiintokuutiometriä vahingoittuneita kuusipuita, joiden tyviläpimitta on yli 10 senttimetriä, puiden omistaja on velvollinen poistamaan metsiköstä ja välivarastosta 10 kiintokuutiometriä ylittävän osan vahingoittuneista puista viimeistään 3 §:n 2 momentin 1 ja 3 kohdassa säädettyihin määräaikoihin mennessä.

Mila Segervall,

kaupunginjohtaja

Ari-Johan Myllyniemi,

tekninen johtaja

Niklas Brandt,

tierakennusmestari