Tuulivoimaloita kannattaa arvioida kokonaisvaikutusten perusteella

Suupohjan Sanomissa oli 18.12. artikkeli koskien muun muassa Seppo Tienhaaran valtuustoaloitetta kiinteän suojaetäisyyden asettamisesta tuulivoimalan ja asutuksen välille. Lisäksi artikkelissa nostettiin esiin päättäjien huolia tuulivoimasta ja voimaloiden koosta sekä sivuttiin Karijoen ensi vuoden talousarviota.

On tärkeää, että energiamuotojen vaikutuksia arvioidaan avoimesti ja myös huolia uskalletaan lausua ääneen. Yhtä tärkeää on myös se, että kuntalaiset ja päätöksentekijät voivat arvioida tuulivoimaloiden kaikkia vaikutuksia tuoreimman tutkimus- ja faktatiedon valossa.

Rajamäenkylän tuulivoimapuiston suorat taloudelliset vaikutukset Karijoen kuntatalouteen ovat merkittävät. Valmistuttuaan se tuottaa Karijoelle kiinteistöverona noin 400 000 euroa vuodessa. Sen lisäksi maanomistajat saavat vuokratuloa ja talousalueen palveluiden kysyntä ja työllisyys kohenevat tuntuvasti niin rakentamis- kuin käyttövaiheessa. Kunnan vakaa tulevaisuus on tärkeä viesti jälkipolville, jotka jonain päivänä tekevät päätöksen pysyä tai lähteä kunnasta.

On hyvin tarpeellista, että tuulipuiston vaikutuksia arvioidaan laajasti ja ne huomioidaan tuulivoimaloiden sijoittelussa. Etäisyys asutukseen ei kuitenkaan ole tärkein määräävä tekijä. Tuulivoimaloiden äänen kantautuminen asutukseen sekä valon ja varjon vaihtelu arvioidaan aina tapauskohtaisesti mallinnuksilla. Voimaloiden sijoitteluun vaikuttavat muun muassa lähtömelutaso, maastonmuodot ja esteet sekä se, miten maaston pinta heijastaa tai vaimentaa ääntä.

Suomessa tuulivoimaloiden sijoittelussa voidaan luottaa lainsäädännön ja viranomaisten ohjeistukseen sekä jokaisessa suuressa tuulivoimahankkeessa tehtävään riippumattomaan ympäristövaikutusten arviointiin (YVA). Yhtäkään tuulivoimapuistoa ei rakenneta ilman tiukan objektiivista ja aukotonta vaikutusarviointia. Eri osapuolten osaaminen tällä saralla on vankkaa ja yhteistyö viranomaisten, hankevastaavien ja kuntapäättäjien kanssa on saumatonta ja läpinäkyvää.

Nyt Rajamäenkylään suunnitteilla olevat tuulivoimalat eivät poikkea kooltaan muista vastaavista suunnitteilla olevista hankkeista.

Tekniikan kehittyessä voimaloiden korkeudet ovat toki jonkin verran kasvaneet, mutta samalla niistä on tullut aiempaa hiljaisempia. Ne tuottavat myös enemmän energiaa kuin vanhemmalla tekniikalla rakennetut. Tämä mahdollistaa tehokkaamman uusiutuvan energian tuotannon aiempaa pienemmällä voimalamäärällä.

Kaikki muutos herättää luontaisesti meissä ihmisissä huolta. On inhimillistä olla varautunut uutta ja tuntematonta kohtaan. Mutta useimmin huomaamme jälkikäteen, että muutoksen myönteiset vaikutukset ovat moninkertaiset alkuperäisiin epäilyksiin verrattuna.

Juha Parviainen

projektipäällikkö,

Rajamäenkylän tuulivoimahanke, OX2