Vähintä, mitä vaadimme

Keskusteleminen on taidetta, joka meidän on opittava ja pyrittävä ylläpitämään. Hyvä keskusteluilmapiiri edellyttää, että lataamme omia perusteluitamme toisen osapuolen perusteluja vastaan, emmekä lankea kiusaukseen yrittää tehdä keskustelukumppanimme epäluuloiseksi.

Tämän totesi kansalaisopiston kansalaispaneeli Kristiinassa syksyn viidennessä kokouksessaan.

Kansalaispaneeli on aiemmin kiinnittänyt huomiota Lapväärtin keskustan tummiin näyteikkunoihin ja näkee valitettavana, mutta väistämättömänä, että kylän viimeinen pankkikonttori sulkee pian ovensa.

Pankkikonttorit suljetaan, koska asiakkaat yhä useammin hoitavat pankkiasiansa verkossa. Silti monet ihmiset joutuvat käymään pankin konttorissa. Esimerkiksi yrittäjät, jotka käsittelevät säännöllisesti suuria käteissummia, sekä iäkkäät ihmiset, jotka käyttävät vain käteistä.

Etäisyys Lapväärtin keskustasta Kristiinan torille ei ole pidempi kuin se, että pankki olisi sulkenut toimiston torin laidalla kuin Lapväärtissä, jossa säästöpankki aloitti toimintansa. Sentralismin kultaisen periaatteen mukaan keskustassa tietysti pitää olla pankkikonttorit. Vähintä, mitä asiakkaat voivat nyt vaatia, on että jäljellä olevissa toimistoissa kassa pidetään auki joka arkipäivä.

Yhä monimutkaisempien verkkohuijausten vuoksi meidän, verkkopankkia uskollisesti hoitavien, ei pitäisi joutua heiluttamaan salaisia pankkitunnuksiamme, kun tunnistamme itsemme asioissa, joilla ei ole mitään tekemistä pankin kanssa. Digitaalisessa yhteiskunnassa meillä on oikeus odottaa turvallisempia tapoja tunnistaa itsemme.

Keskittämisestä puheen ollen kansalaispaneeli aistii, että kulutuselektroniikan ja niin sanottujen kodinkoneiden tarjonta lisääntyy kaupungin keskustassa Lapväärtin myymälän lopettamisen seurauksena.

Kansalaispaneelin puolesta,

Dennis Rundt

Kristiina, Kantakaupunki