Yksityisteiden vero- kohtelua muutettava

Tieasiat ovat nousseet lähes kaikissa vaalitilaisuuksissa tavalla tai toisella esille, myös rannikkosuupohjassa. Näin kelirikkoaikana on toivottu yksityisteiden kunnossapitoon lisämäärärahoja. Yksityisteitä on Suomessa lähes 350.000 kilometriä, joka on kokonaisuudessaan kolme neljäsosaa kaikista Suomen teistä.

Valtiovallan tulee kaikin mahdollisin toimenpitein ryhtyä tukemaan yksityisteitä, koska monet kunnat ovat kiristyneessä taloustilanteessa joutuneet supistamaan yksityisteiden avustuksia.

Yhtenä vaihtoehtona tilanteen helpottamiseksi olisi arvonlisäveron vähennysoikeuden saaminen tiekunnille. Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että jatkossa joka viides hiekkakuorma olisi ”ilmainen” tiekunnan vähentäessä laskustaan aina 24 % arvonlisävero-osuuden. Asiaan tulee tarttua välittömästi ja keskustelut verokohtelun muuttamiseksi aloitettava asianosaisten tahojen toimesta.

Esko Lehtimäki

Eduskuntavaaliehdokas, (kesk.), Teuva