Yrittäjäkylä Uttermossa

Uttermossa kohosi merestä noin 1500 vuotta sitten. Siihen aikaan elinkeinoina olivat metsästys ja kalastus. Uttermossassa on aina ollut vahva yrittäjä- ja talkoohenki. Aikaisemmassa maatalousyhteiskunnassa vanhempaan väkeen suhtauduttiin kunnioituksella ja arvostuksella. He elivät perheen keskuudessa ja osallistuivat maataloustöihin voimiensa ja kykyjensä mukaan.

Uttermossa on kautta aikojen kuulunut Lapväärtin pienimpiin kyliin ja se sijaitsee kaikkein eteläisimpänä. Uttermossan maisema ei ole tyypillistä pohjanmaalaista maisemaa vaan muistuttaa enemmän sisämaan maisemia. Maa- ja metsätalous on ollut pääelinkeino Uttermossan asukkaille.

Monet nuoret muuttivat pois Uttermossasta, suuri osa heistä Ruotsiin.

Uttermossassa ei ole jääty seisomaan kädet ristissä, vaan ollaan ryhdytty tositoimiin. Täällä on onnistuttu saamaan aikaan monipuolinen elinkeinoelämä. Paras esimerkki on Metsäkoneyhtymä Aittamäen toiminta ja menestys. Kaikki eivät voi ryhtyä maa- ja metsätalousyrittäjiksi tai yrittäjiksi valmistuksen alalla.

Yhteiskunta tarvitsee myös hyviä työntekijöitä ja toimitsijoita. Tätä myöntää myös metsäkoneyritys Aittamäen johto.

Kaikissa ammattikunnissa tarvitaan luovuutta ja yrittäjähenkeä. Kouluissamme pitäisi entistä enemmän kiinnittää huomiota yrittäjyyteen todellisena vaihtoehtona.

Olen iloinen siitä, että niin monet yrittäjät ovat uskaltaneet luottaa tulevaisuuteen Uttermossassa. Jokainen päivä on täynnä haasteita. Vahvan itsetunnon ja yrittäjähengen lisäksi tarvitaan myös uusajattelua. Kylän lihakarjanhoito ja siihen liittyvä maatilamatkailu ansaitsee paljon rohkaisua kuten myös Sotilastorppaan tehdyt panostukset. Ensimmäinen tuulimyllypuisto syntyi myös Uttermossassa.

Tie on kylän elinhermo. Uusi päällyste olisi tarpeen. Teiden kunto on tärkeä seudullamme, koska asutus ja työpaikat ovat melko hajautettuja. Vaikka voimme todeta, että väestö on jo pitkään keskittynyt alueellisiin keskuksiin, meidän on välttämättä säilytettävä nykyinen infrastruktuuri. Tulen henkilökohtaisesti panostamaan ja lobbaamaan teiden parantamiseksi.

Monet kylän pojista ja tyttäristä viettävät kesää nuoruuden maisemassaan. Kulttuurimaisemassa, joka on aina ollut sydämissänne. Suomen kansansielu löytyy maaseudulta.

Ajatelkaa, jos menettäisimme maaseutumme, jos pellot ja niityt kasvaisivat umpeen. Älkäämme antako maaseudun kuolla, vaan antakaamme sille tukemme.