Pihlajalinnan vastine Suupohjan Sanomissa (3.9.) olleeseen kolumniin

Suupohjan Sanomissa julkaistiin torstaina 3.9.2020 kolumni, jossa käsiteltiin Kristiinankaupungin ja Pihlajalinnan yhteisyrityksen sopimusta ja yhteistyötä. Kolumni sisälsi räikeitä asiavirheitä, jotka on kaikkien yhteisen edun vuoksi oikaistava välittömästi.

Toisin kuin kirjoittaja väittää, yhteistyösopimus on laadittu normaalien sopimusneuvottelujen puitteissa, ja neuvottelut on käyty avoimessa ilmapiirissä. Itse sopimus ei ole salainen, vaan asiakirja on yleisöjulkinen. Näin ollen kuka tahansa voi saada sen nähtäväkseen pyytämällä. Asiakirjan sisällöstä on peitetty ainoastaan joitain liikesalaisuuksia.

Kirjoittaja on myös tehnyt laskelman sopimuksen kustannuksista kaupunkilaista kohden. Laskelma antaa nettokustannuksista virheellisen kuvan, sillä siinä ei ole otettu huomioon kaupungin saamia asiakasmaksuja sekä yhteisyhtiön kaupungille tuottamia tuloja. Kun yhteinen yritys tuottaa voittoa, osa siitä kiertää verotuottoina takaisin kaupungille. Kaupunki saa myös suoraan oman osuutensa yhteisyhtiön mahdollisesta voitosta ja voi käyttää rahat haluamiinsa kohteisiin. Esimerkiksi vuonna 2019 Pihlajalinnan yhteisyhtiöt maksoivat kumppanikunnilleen osinkoja yhteensä 4,4 miljoonaa euroa.

Ei myöskään pidä paikkaansa, että Aluehallintovirasto tai Valvira olisi sulkenut Pihlajalinnan hoivakoteja, kuten kolumnissa todetaan. Kaikkien asiakkaidemme turvallisuus on Pihlajalinnalle erittäin tärkeää. Pihlajalinna tekee hyvää yhteistyötä hoivakodeissa valvovana viranomaisena toimivien aluehallintoviranomaisten kanssa. Niissä tapauksissa, joissa Pihlajalinna on saanut selvityspyyntöjä tai toimenpidekehotuksia valvovilta viranomaisilta, korjaaviin toimenpiteisiin on ryhdytty välittömästi.

Yhteisyhtiön kotipaikka tulee olemaan Kristiinankaupunki, mikä on sovittu jo kilpailutusvaiheessa. Muutos sopimukseen kotipaikan osalta tehdään kaupungin kanssa sovitun mukaisesti ennen toiminnan käynnistämistä. Pihlajalinnalla on vankka kokemus onnistuneista rekrytointiprosesseista vastaaviin tehtäviin, ja tälläkin kertaa olemme vielä käynnissä olevan hakuajan puitteissa saaneet useita varteenotettavia hakemuksia yhteisyhtiön toimitusjohtajaksi.

Pihlajalinna-konserni noudattaa kaikessa toiminnassaan nykylainsäädännön vaatimuksia ja seuraa sen kehitystä aktiivisesti. Kristiinankaupungin ja Pihlajalinnan yhteisyrityksen palvelutuotanto alkaa 1.1.2021. Tavoitteenamme on muun muassa turvata ja kehittää sote-lähipalveluita, vahvistaa kaupungin elinvoimaa, säilyttää työpaikkoja ja tuottaa vastuullisesti vaikuttavia sote-palveluita.

Joni Aaltonen, toimitusjohtaja, Pihlajalinna Oyj